No 2(18)/ (2016)

pod redakcją
Magdaleny Lewickiej i Czesława Łapicza

Spis treści

Wprowadzenie. Tatarzy polscy – adoptowani do narodu
Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz
PDF
5-10
Introduction. Polish Tatars – Adopted to the Nation
Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz
11-16
Введение. Польские татары – адаптированные к народу
Магдалена Левицка, Чеслав Лапич
17-22

Studia i rozprawy

Czesław Łapicz
PDF
25-37
Joanna Kulwicka-Kamińska
PDF
39-53
Галина Мишкинене
53-67
Magdalena Lewicka
PDF
69-90
Marek M. Dziekan
PDF
91-101
Grzegorz Czerwiński
PDF
103-120
Helena Głogowska
PDF
121-132
Lucyna Lesisz
PDF
133-151

Materiały

Tatarzy Słowiańszczyzną naznaczeni. Łaska czy przekleństwo? Z Maciejem Musą Konopackim rozmawia Rafał Berger
Rafał Berger
PDF
155-163
Między stepem a wierszem
Musa Czachorowski
PDF
165-172
Profesorowie w korespondencji z Maciejem Konopackim
Rafał Berger
PDF
173-186

Mistrzowie

Maciej Musa Konopacki (ur. 1926) – nasz Tatar
Iwona Radziszewska
PDF
189-197
Stanisław Kryczyński (1911–1941) – mistrz metody, mistrz słowa
Grzegorz Czerwiński
PDF
199-203
Profesor Antoni Antonowicz (Антон Канстантiнавіч Антановіч // Antanas Antanavičius) (1910–1980) – polsko-białorusko-litewski badacz piśmiennictwa Tatarów – muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego
Czesław Łapicz
PDF
205-208

Recenzje

J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, „ Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze”
Stefan Grzybowski
PDF
211-216
O poezji Musy Czachorowskiego, czyli „słowach wyzwolonych z bezwładu języka”
Magdalena Kubarek
PDF
217-220

Varia

Międzynarodowa konferencja naukowa „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)”, Białystok 14–15 listopada 2014
Artur Konopacki
PDF
223-225


Partnerzy platformy czasopism