Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Narrative lives: literary self-making in Quebec’s francophone Jewish migrant literature Abstrakt  PDF
Yvonne Völkl
 
2017: Zeszyt (1-2) 24-25 Les pseudonymes de Kazimierz Brandys Abstrakt  PDF
Agnieszka Grudzińska
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Czy język polski jest językiem żydowskim? O lingwistycznych dylematach poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego Abstrakt  PDF
Sławomir Żurek
 
2013: Zeszyt (2) 19 „Polski artysta — artysta z Polski?” Problem tożsamości narodowej w badaniach nad sztuką artystów z Polski we Francji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Simona Mondzaina Abstrakt  PDF
Ewa Bobrowska
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 W obliczu wydziedziczenia. Heterogeniczna tożsamość w prozie Antanasa Škėmy i Czesława Miłosza Abstrakt  PDF
Beata Kalęba
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Między historią a religią. Przełom jako narracyjna figura opowieści formacyjnej w pisarstwie Józefa Czapskiego Abstrakt  PDF
Aleksandra Ratajczak
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Patrick Modiano i jego (nie)żydowskie genealogie Abstrakt  PDF
Piotr Sadkowski
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Język jako wyzwanie. O strategiach pisarskich Anny Langfus i Piotra Rawicza Abstrakt  PDF
Anna Ciarkowska
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Rodowody żydowskie w literackiej interpretacji Fridricha Gorensztejna. „Berdyczów” Abstrakt  PDF
Magdalena Szmorąg-Nerć
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Artura Sandauera topografia tożsamości Abstrakt  PDF
Marcin Wołk
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism