O czasopiśmie

Studia nad dziejami i kulturą emigracji polskiej XX wieku oraz wzajemnymi relacjami między wychodźstwem polskim, a politycznymi emigracjami z innych państw Europy środkowo-wschodniej.
2021: 2020: Zeszyt 28
Wednesday, May 5, 2021
Spis treści tego numeru
COMPARING (E)MIGRATIONS: TRADITIONS — (POST)MEMORY — TRANSLINGUALISM
Katarzyna Taczyńska, Aleksandra Twardowska
125-139