Roczniki Historyczne

O czasopiśmie

Roczniki Historyczne ukazują się od 1925 r. Ich założycielem był wybitny mediewista profesor Kazimierz Tymieniecki.
Roczniki Historyczne początkowo, zwłaszcza w latach międzywojennych, wykazywały szczególne zainteresowanie sprawami ziem zachodnich i stosunków polsko-niemieckich. Z czasem profil ten stracił na wyrazistości, znaczenia nabrała za to pewna specjalizacja chronologiczna. Od blisko ćwierćwiecza Roczniki Historyczne poświęcone są przede wszystkim polskim i powszechnym dziejom średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych.

Ogłoszenia