https://apcz.umk.pl/RF/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Ruch Filozoficzny: Ogłoszenia 2021-09-16T18:23:06+02:00 Open Journal Systems <p>Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.</p> <p>Czasopismo jest indeksowane m. in. w bazach: DOAJ, Scopus, Philosopher's Index, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.</p> <p>Punktacja MNiSW: 70</p>