Ruch Filozoficzny: Ogłoszenia https://apcz.umk.pl/RF <p>Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.</p><p>Czasopismo jest indeksowane m. in. w bazach: DOAJ, Scopus, Philosopher's Index, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.</p><p>Punktacja MNiSW: 40</p> pl-PL