Vol 9, No 1 (2018)

Spis treści

PRZEKŁADY

Krytyka etyki i teologii (przekład i opracowanie: Jacek Kutkiewicz)
Alfred Ayer
PDF
9-26
Główna idea filozofii Lwa Szestowa (przekład i opracowanie: Aleksandra Kondrat)
Mikołaj Bierdiajew
PDF
27-32

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Spór fakultetów (przekład: Józef W. Bychowiec; opracowanie: Kinga Kaśkiewicz i Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
PDF
35-41

ROZPRAWY

Mirosław Żelazny
45-60
Kamila Żukowska
PDF
61-79
Adam Grzegorzyca
PDF
81-93
Michał Koza
PDF
96-112

RECENZJE

Anna Szyrwińska, Wiedergeborene Freiheit. Der Einfluss des Pietismus auf die Ethik Immanuel Kants, Springer VS, Wiesbaden 2017, ss. 291
Patryk Głowacki
PDF
115-119
Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską, „Biblioteka Studiów z Filozofii Polskiej”, Kraków 2017, ss. 390
Tomasz Mróz
PDF
121-128
Samoregulacja w poznaniu i działaniu, red. A. Niedźwieńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 316
Wojciech Sak
PDF
129-134
Alfried Längle, Gdy rodzi się pytanie o sens. Praktyczne zastosowanie logoterapii, przeł. A. Grzegorczyk, A. Szymczak, Wydawnictwo Barbelo, Warszawa 2016, ss. 123
Aleksandra Kondrat
PDF
135-140


Partnerzy platformy czasopism