• Nauki humanistyczne
  • Archeologia
  • Bibliologia
  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo
  • Filozofia
  • Historia
  • Pedagogika
  • Politologia
  • Sztuki Piękne/Konserwacja Zabytków/Historia sztuki
  • Teologia
 • Nauki matematyczno - przyrodnicze
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia i nauki o ziemi
  • Matematyka i informatyka
  • Medycyna
 • Nauki społeczno - ekonomiczne
  • Ekonomia
  • Pedagogika
  • Prawo
  • Socjologia
 • Varia
wyczyść filtry

Logic and Logical Philosophy Online First

Data dodania: 17-06-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studia Paedagogica Ignatiana Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia

Data dodania: 13-06-2019
Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie

Logic and Logical Philosophy June

Data dodania: 06-06-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bulletin of Geography. Socio-economic Series June

Data dodania: 04-06-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dzieje Najnowsze Vol 51 Nr 1 2019

Data dodania: 03-06-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Literatura Ludowa Literatura Ludowa

Data dodania: 03-06-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Przegląd Badań Edukacyjnych Przegląd Badań Edukacyjnych

Data dodania: 01-06-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Copernican Journal of Finance & Accounting Vol 7 Nr 4 2018

Data dodania: 25-05-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ecological Questions Forthcoming

Data dodania: 22-05-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Scientia et Fides Vol 7 Nr 1 2019

Data dodania: 18-05-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studia Iuridica Toruniensia Tom XXII

Data dodania: 16-05-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol 53 Nr 2 2018

Data dodania: 14-05-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Toruńskie Studia Bibliologiczne Vol 11 Nr 2 (21) 2018

Data dodania: 06-05-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Vol 7 Nr 1 2019

Data dodania: 03-05-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Teologia i Człowiek Vol 45 Nr 1 2019

Data dodania: 26-04-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały Nr 16 2018

Data dodania: 25-04-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Roczniki Historyczne Vol 84 2018

Data dodania: 18-04-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Sztuka Edycji Edytorstwo tekstów dawnych

Data dodania: 15-04-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dzieje Najnowsze Vol 50 Nr 4 2018

Data dodania: 12-04-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Kwartalnik Historyczny Vol 125 Nr 4 2018

Data dodania: 10-04-2019
Wydawca: Instytut Historii PAN

Ruch Filozoficzny Vol 75 Nr 1 2019

Data dodania: 05-04-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Scientia et Fides Call for Paper: Transhumanism

Data dodania: 04-04-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Biblica et Patristica Thoruniensia Vol 12 Nr 1 2019

Data dodania: 01-04-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Topological Methods in Nonlinear Analysis Online First Articles

Data dodania: 31-03-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ekonomia i Prawo. Economics and Law Vol 18 Nr 1 2019

Data dodania: 31-03-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Litteraria Copernicana Na szlakach Śródziemnomorza

Data dodania: 31-03-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Data dodania: 29-03-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studies in the History of Philosophy The Philosophy of the 17th Century – Sources and Continuations

Data dodania: 21-03-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika Vol 36 Nr 2 2018

Data dodania: 21-03-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dialogi Polityczne Nr 25 2018

Data dodania: 14-03-2019
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
zobacz więcej

Co nowego na platformie czasopism

Dodano: 26-03-2019

Kolejne czasopisma z platformy apcz.umk.pl przyjęte do bazy Scopus

Informujemy, że kolejne trzy czasopisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”, „Theoria et Historia Scientiarum” i „Comparative Law Review”zostały ...
Dodano: 14-03-2019

Ewaluacja czasopism w Index Copernicus International za rok 2018

Index Copernicus International rozpoczął już proces oceny czasopism za rok 2018.
Dodano: 05-07-2018

"Biblica et Patristica Thoruniensia" przyjęta do bazy Scopus

Czasopismo "Biblica et Patristica Thoruniensia" poświęcone zagadnieniom z zakresu biblistyki oraz patrologii zostało wpisane do prestiżowej bazy Scopus, w której będzie indeksowane.