Vol 5, No 3 (2014)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Opus postumum (przełożył Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
9-34
Rozprawa metafizyczna o zasadzie indywiduacji (przekład i opracowanie: Tomasz Gliński)
Gotfryd Wilhelm Leibniz
35-51

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

O imaginacji; O czuciu (opracowała Kinga Kaśkiewicz)
Kazimierz Brodziński
55-86

PAPERS

Krzysztof Lipka
89-104
Emmanuel Lajus
105-114
Andrzej Noras
115-128
Mariusz Grygianiec
129-144
Anna Szyrwińska
145-161
Adam Fedyniuk
163-178

REVIEWS

Piotr Łuków, Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012, ss. 204
Marcin Pełka
181-186
Ewa Domańska, Historia Egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 223
Aleksandra Kondrat
187-197
Heidegger Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Hrsg. Dieter Thomä, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart–Weimar, 2003, ss. 574
Karol Michalski
199-208
Remigiusz Król, Geneza człowieka jako jednostki według Karla Jaspersa, Wydawnictwo Heliodor, Warszawa 2012, ss. 202
Dawid Kolasa
209-218


Partnerzy platformy czasopism