Vol 4, No 3 (2013)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Opus postumum (transl. Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
9-31
Ethical Tone of Liberal Utopia. 1. Universalism, Relativism and Tolerance (transl. Lech Zieliński)
Panajotis Kondylis
33-44
Ethical Tone of Liberal Utopia. 2. ”Human Rights”: Notional Chaos and Instrumentalisation (transl. Lech Zieliński & Anna Ziółkowska)
Panajotis Kondylis
45-50

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

What is Civilisation? (edited by Tomasz Kupś)
Józef Kalasanty Szaniawski
53-55
A Glimpse on the Distinguished Principles of Morals Since Aristotle to Kant (part V) (edited by Marta Agata Chojnacka)
Jan Kanty Kalist Chodani
57-66

PAPERS

Steffen Dietzsch
69-78
Dariusz Pakalski
79-89
Krzysztof Wawrzonkowski
91-118
Dorota Leszczyna
119-129
Przemysław Spryszak
131-144
Tomasz Kąkol
145-157
Paulina Prus
159-177

REVIEWS

Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt)
Alina Godardt
181-183
Dan Zahavi, Fenomenologia Husserla, przeł. M. Święch, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 208 (rec. Dawid Kolasa)
Dawid Kolasa
185-190
Magdalena Kozak, Problem zła w filozofii Emmanuela Levinasa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2011, ss. 298 (rec. Ewa Witkowska)
Ewa Witkowska
191-197


Partnerzy platformy czasopism