Vol 9, No 2 (2018)

Table of Contents

TRANSLATIONS

John Locke
9-20
George Berkeley
21-32
George Berkeley
33-37
George Berkeley
39-42
George Berkeley
43-47
Mikołaj Bierdiajew
49-60

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

Mieczysław Wallis
63-66

PAPERS

Joanna Dorota Zegzuła-Nowak
69-90
Włodzimierz Heflik
91-120
Piotr Łaciak
121-142
Karol Michalski
143-170
Dmitry Leontiev
171-185
Rafał Michalski
187-217

REVIEWS

Stanisław Janeczek, Filozofia – nauka – religia. Studia i szkice z dziejów kultury intelektualnej, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2018, ss. 421
Ewa Starzyńska-Kościuszko
221-226
Michał Januszkiewicz, W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 280
Aleksandra Kondrat
227-232
Helmut Lethen, Cień fotografa. Obrazy i rzeczywistość, przeł. Elżbieta Kalinowska, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2016, ss. 234
Jakub Maciejewski
233-238


Partnerzy platformy czasopism