On the Immortality of the Soul in B. Spinoza’s Ethics Demonstrated in Geometrical Order

Tomasz Kąkol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.039

Abstract


B. Spinoza in his Ethics Demonstrated in Geometrical Order argues for the immortality of the human soul (or mind). However, during the course of the detailed analysis it becomes apparent that the alleged immortality has very little in common with the one favored by the traditional metaphysics. In this article I examine Spinoza’s argumentation and show that the proofs of the theorems he referred to are problematic.


Keywords


God; immortality; soul/mind; Spinoza

Full Text:

PDF (Polish)

References


Kąkol T., Spinozjański argument za substancjalnym monizmem numerycznym, [w:] J. Żelazna (red.), Filozofia XVII wieku – twórcy, problemy, kontynuacje, Toruń 2011.

Kąkol T., W kwestii dowodów Spinozy na istnienie Boga i dowodu na jedyność Spinozjańskiej substancji, „Filo-Sofija” 2/17, 2012.

Leibniz G. W., Ad Ethicam B. d. S., [w:] Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, Hildesheim–New York 1978.

Leibniz G. W., Animadversiones ad Joh. Gerg. Wachteri librum de recondita Hebraeorum philosophia, [w:] A. Foucher de Careil, Réfutation inédite de Spinoza par Leibniz, Paris 1854.

Parfit D., Reasons and Persons, Oxford 1986.

Wolniewicz B., O „Traktacie”, [w:] L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 1997.


Partnerzy platformy czasopism