Metodologia nauk – dzisiaj i jutro

Józef Bremer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ZN.2019.003

Abstrakt


Publikacja Metodologia nauk (2019) jest poświęcona badaniom logicznym, humanistycznym i filozoficznym, skupiającym się na tworzeniu nauki oraz na budowie i rozwoju teorii naukowych. Składa się z dwu części: Czym jest nauka? oraz Typy nauk. W części pierwszej, systematycznej, autorzy przedstawiają genezę nowożytnej nauki i filozofii nauki, akcentując zwłaszcza współczesne zmiany w rozumieniu tego, co nazywamy nauką. W części drugiej pokazują metodologiczną i treściową odrębność poszczególnych typów nauk (nauki formalne, przyrodnicze, społeczne, kognitywistyczne, humanistyczne jako nauki o kulturze oraz teologiczne). Po wycinkowym przedstawieniu wspomnianych części omówię współczesny temat, który nie znalazł się w omawianej publikacji, a który może stanowić jej uzupełnienie. Chodzi o rozumienie postępu naukowego w dobie szybko rozwijających się zastosowań sztucznej inteligencji.


Słowa kluczowe


nauka; typy nauk; metodologia nauk; racjonalność; prawda; realizm; sztuczna inteligencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awesome Accidental Discoveries, https://www.popularmechanics.com/science/health/g1216/10-awesome-accidental-discoveries/ (dostęp: 20.12.2019).

Accidental discoveries, https://www.britishscienceweek.org/app/uploads/2015/10/NSEW-Accidental-Discoveries-Primary-PackFULLOPT.pdf (dostęp: 20.12.2019).

Bird A., 2007, “What is Scientific Progress?”, Noûs 41(1): 64-89. DOI: 10.1111/j.1468-0068.2007.00638.x.

Bowler P. J., Morus I. R., 2005, Making Modern Science: A Historical Survey, Chicago: University of Chicago Press.

Bremer J., 2016, Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Foster D., 2019, Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play, Beijing–Boston: O’Reilly.

Hosanagar K., 2019a, A Human’s Guide to Machine Intelligence: How Algorithms Are Shaping Our Lives and How We Can Stay in Control, New York: Viking Press.

Hosanagar K., 2019b, “Robots and Eureka Moments”, The Scientist May: 60, https://www.the-scientist.com/reading-frames/can-artificial-intelligence-make-scientific-discoveries--65790 (dostęp: 18.04.2020).

Janeczek S., Walczak M., Starościc A. (red.), 2019a, Metodologia nauk, cz. 1: Czym jest nauka?, seria Dydaktyka Filozofii, t. 9, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Janeczek S., Walczak M., Starościc A. (red.), 2019b, Metodologia nauk, cz. 2: Typy nauk, seria Dydaktyka Filozofii, t. 9, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kitano H., 2016, “Artificial Intelligence to Win the Nobel Prize and Beyond: Creating the Engine for Scientific Discovery”, AI Magazine 37(1): 39-49. DOI: 10.1609/aimag.v37i1.2642.

Park S.-K., Sim D.-G., 2011, “New MCT-based Face Recognition under Varying Lighting Conditions”, International Journal of Control Automation and Systems 9(3): 542-549. DOI: 10.1007/s12555-011-0314-0.

Roberts R. M., 1989, Serendipity: Accidental Discoveries in Science, 1st ed., New York: John Wiley & Sons.

Saatsi J., 2019, “What is Theoretical Progress of Science?”, Synthese 196: 611-631. DOI: 10.1007/s11229-016-1118-9.

Schawinski K., Zhang C., Zhang H., Fowler L., Santhanam G. K., 2017, “Generative Adversarial Networks Recover Features in Astrophysical Images of Galaxies beyond the Deconvolution Limit”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 467(1): L110–L114. DOI: 10.1093/mnrasl/slx008.

Smalheiser N. R., 2017, “Rediscovering Don Swanson: The Past, Present and Future of Literature-Based Discovery”, Journal of Data and Information Science 2(4): 43–64. DOI: 10.1515/jdis-2017-0019.

Smelser N. J., Swedberg R. (ed.), 2005, The Handbook of Economic Sociology, Princeton, NJ: Princeton University Press.

van Fraassen B., 1980, Scientific Image, Oxford: Oxford Scholarship.

Williamson T., 2000, Knowledge and Its Limits, Oxford: Oxford University Press.

Zhao X., Liu X., Li X., 2020, „Tracking the Spread of Novel Coronavirus (2019-nCoV) Based on Big Data”, medRxiv 2020.02.07.20021196. DOI: 10.1101/2020.02.07.20021196.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism