Analiza poziomu umiędzynarodowienia Zagadnień Naukoznawstwa w kontekście światowych studiów nad nauką i szkolnictwem wyższym

Paweł Kawalec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ZN.2019.002

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka umiędzynarodowienia czasopisma Zagadnienia Naukoznawstwa. Głównym odniesieniem tej analizy jest baza Scopus, która odegrała kluczową rolę w przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoryzacji polskich i międzynarodowych czasopism naukowych. Niniejsze opracowanie wykorzystuje pewne elementy wcześniejszych prac autora (Kawalec 2017, 2019). W analizie cytowań czasopisma Zagadnienia Naukoznawstwa zwrócono szczególną uwagę na źródła, które mają wysoką cytowalność w bazie Scopus, a także wyodrębniono główne obszary tematyczne cytowań.


Słowa kluczowe


umiędzynarodowienie czasopisma; badania naukoznawcze; analiza bibliometryczna; teoria zależności; logika deskrypcji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernal J. D., 1939, The Social Function of Science, London: Routledge.

Fuller S., 2000, Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Times, Chicago: University of Chicago Press.

Grzegorczyk A., 2011, „Filozofia logiki i formalna logika niesymplifikacyjna”, Zagadnienia Naukoznawstwa 47(4): 445–450.

Kawalec P., 2017, „Wizualizacja publikacji naukoznawczych na przykładzie wybranych artykułów”, Zagadnienia Naukoznawstwa 53(4): 373-388.

Kawalec P., 2018, “Philosophical Perspectives: The Science of Science – From Inception to Maturity”, w: F. Cain, B. Kleeberg (ed.), A New Organon: Science Studies in Interwar Poland, Tübingen: Mohr Siebeck, s. 521-535.

Kawalec P., 2019, “The Science of Science – Some Recent Advances”, Ruch Filozoficzny 75(2): 33-57.

Kawalec P., 2020, „Cognitive Dynamics of Research Routines: Case Study of MicroRNA”, w: R. Giovagnoli, R. Lowe (ed.), The Logic of Social Practices, Cham: Springer International, s. 133-152.

Kuhn T. S., 1962, The Structure of Scientific Revolutions, International Encyclopedia of Unified Science, Vol. 2, 1st ed., Chicago: Chicago University Press.

Kuhn T. S., 1970, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed., Chicago: Chicago University Press.

Marcum J. A., 2015, Thomas Kuhn’s Revolutions: A Historical and an Evolutionary Philosophy of Science?, London–New Dehli–New York–Sydney: Bloomsbury.

Ossowska M., Ossowski S., 1935, „Nauka o nauce”, Nauka Polska 20: 1–12 [angielskie tłumaczenie ukazało się w 1936 r. czasopiśmie Organon 1: 1–12, a w 1964 r. w londyńskiej Minervie 3(1): 72–82].

Pielke R., 2010, “In Retrospect: Science – The Endless Frontier”, Nature 466: 922–923.

Pielke R. Jr, 2014, “In Retrospect: The Social Function of Science”, Nature 507: 427–428.

Polanyi M., 1962, “The Republic of Science: Its Political and Economic Theory”, Minerva 1: 54–74.

Polanyi M., 2000, “The Republic of Science: Its Political and Economic Theory”, Minerva 38(1): 1–21.

Price de Solla D. J., 1975, Science Since Babylon: Enlarged Edition (Paperback), New Haven: Yale University Press.

Znaniecki F., 1925, „Przedmiot i zadania nauki o wiedzy”, Nauka Polska 5: 1–78.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism