Vol 30, No 2 (2015)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-8

Artykuły

Tomasz Dutkiewicz
PDF
11-27
Ryszard Selejdak
29-58
Małgorzata Glinicka
PDF
59-78
Karol Dobrzeniecki
PDF
79-94
Szymon Lewandowski
PDF
95-110
Piotr Wiśniewski
PDF
111-128
Agnieszka Karpińska
PDF
129-147

Familia

Sławomir Tykarski
PDF
151-170

Orient

Marcin Imach
PDF
173-197

Sprawozdania

Sympozjum o Eucharystii: „Jam jest chleb życia”, Kalisz, 30 maja 2015 r.
Dariusz Kwiatkowski
PDF
201-207

Recenzje

Ks. Andrzej Pryba, Instytucjonalne działania wobec rodziny na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1999–2009. Inspiracje teologiczne w praktyce powiatowych centrów pomocy rodzinie, Bernardinum, Pelplin 2014, ss. 400
Jacek Szymański
PDF
211-214
Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz, Małgorzata Zamojska, Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 149
Wojciech Cichosz
PDF
215-221
Wiesław Kazimierz Kiwior, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawach wyznawcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, ss. 236
Janusz Gręźlikowski
PDF
223-229
Ks. Janusz Stańczuk, Stanisław Piotrowski. Kapłan*Harcerz*Wychowawca. Pastoralne aspekty wychowania dzieci i młodzieży w pismach i działalności ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, ss. 353
Krzysztof Konecki
PDF
231-235


Partnerzy platformy czasopism