Vol 45, No 1 (2019)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-7

Artykuły

Dariusz Kwiatkowski
PDF
11-29
Michał Chaberek
PDF
31-48
Andrzej Anderwald
PDF
49-68
Wiesław Łużyński
PDF
69-86
Mieczysław Polak
PDF
87-104
Tomasz Wielebski
PDF
105-119

Orient

Dominika Kovačević
PDF
123-148

Sprawozdania

„Od laboratorium wiary do rabanu w Kościele”. Sprawozdanie z konferencji akademickiej, Toruń 21 listopada 2018 roku
Emilia Tokarz
PDF
151-155
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Liturgia – zaangażowanie ciała – zaangażowanie ducha?” w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu 3 marca 2018 roku
Dariusz Kwiatkowski
PDF
157-162

Recenzje

Marcin Załężny, Ujęcie prawno-kanoniczne formacji w nowicjacie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Kalisz 2018, ss. 119
Dariusz Kwiatkowski
PDF
165-168
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980–1989, red. Elżbieta Wojcieszyk, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Poznań–Warszawa 2016, ss. 167
Przemysław Sołga
PDF
169-173
s. Maria Lucyna od Krzyża OCD, ks. Henryk Seweryniak, Na deskach karmelitańskiego teatru „Święty Stanisław Kostka” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, ss. 87
Jacek Kędzierski
PDF
175-179


Partnerzy platformy czasopism