Program formacyjny Ruchu Wiernych Serc jako propozycja sposobu wyjścia z kryzysu

Mirosław Rucki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.045

Abstrakt


Artykuł przedstawia problem małżonków w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem stanu osoby zdradzonej i porzuconej. Bazując na danych literaturowych i wskazówkach dotyczących pomocy w sytuacjach kryzysowych, opracowano program spotkań biblijnych wzmacniających czynnik religijny wspierający radzenie sobie w sytuacji kryzysowej. Osoby, które pragną zachować wierność małżeńską nawet pomimo niewierności współmałżonka, dzięki systematyczności prowadzonych spotkań i trwaniu w praktykach religijnych mają szansę na szybsze odzyskanie zdolności do pełnienia ról społecznych, wyciszenie silnych emocji negatywnych, przywrócenie równowagi wewnętrznej a nade wszystko ponowne dostrzeżenie sensu życia.

Słowa kluczowe


wierność; małżeństwo; kryzys

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chaim W., Umiejscowienie poczucia kontroli a nasilenie potrzeb, lęku i mechanizmów obronnych, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) nr 2, s. 275-283.

Dziewiecki M., Zranienia w relacjach międzyludzkich, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/ md_zranieniarel.html (17.05.2018).

James R.K., Gilliland B.E., Crisis Intervention Strategies, Belmont 2013.

Kanel K., A guide to crisis intervention, Stamford 2015.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kłos-Skrzypczak A., Korzyści płynące z rodziny zakorzenionej w małżeństwie sakramentalnym – perspektywa Amerykańskich Biskupów Katolickich, „Family Forum” 7 (2017), s. 15-34.

Krawiec G., Rucki M., Wychowanie do czystości w Prawie Mojżeszowym, „Roczniki Pedagogiczne” tom 8 (2016) nr 3, s. 101-119.

Krok D., Satysfakcja ze związku małżeńskiego a poziom hedonistycznego i eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego małżonków, „Family Forum” 5 (2015), s. 141-160.

Kułaczkowski J., Rozwód a duszpasterstwo rodzin, w: Rodzina w nurcie współczesnych przemian, red. D. Krok, P. Landwójtowicz, Opole 2010, s. 45-65.

Kwak A., Rodzina i jej przemiany, Warszawa 1994.

Lekan J., Przebaczenie w optyce miłosierdzia, “Teologia w Polsce” 10 (2016) nr 2, s. 59-77.

Mazurkiewicz P., Przebaczenie i pojednanie, “Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 1 (2006), s. 7-32.

McCubbin H.I., Figley C.R., Bridging Normative and Catastrophic Family Stress, in: Stress and the family: Coping with normative transitions (Vol. 1), H.I. McCubbin, C.R. Figley (Eds.), New York 2014, p. 218-228.

Płusa S., Rola świadectwa w nowej ewangelizacji na przykładzie nowych ruchów eklezjalnych, “Verbum Vitae” 27 (2015), s. 275-296.

Polonski P. (red.), Sidur szaarej tfila (nusach aszkenaz), Jeruzalem 5767 (2008).

Rodrigues A.E., Hall J.H., Fincham F.D., What Predicts Divorse and Relationship Dissolution? in: Handbook of Divorce and Relationship Dissolution, M.A. Fine, J.H. Harvey (Eds.), New York – London 2006, p. 85-112.

Rucki M., Mor Severius Moses, Abdalla M., Benyamin A., Miłosierdzie Boże w tradycji judaizmu i Kościołów Wschodu, w: Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaromin, Wrocław 2016, s. 371-404.

Sadłoń W., Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia, Warszawa 2017.

Serafin A., Czyż M., Zdrada, https://psychologiapar.pl/2014/zdrada/ (13.05.2018).

Sikorski W., Zmienność interakcji w rodzinie uwarunkowana naturalnymi procesami jej rozwoju, w: Rodzina w nurcie współczesnych przemian, red. D. Krok, P. Landwójtowicz, Opole 2010, s. 89-102.

Skłodowski H., Psychologiczne wyzwania kryzysu, w: Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu, red. Skłodowski, Łódź 2010, s. 9-22.

Stańczak J., Stelmach K., Urbanowicz M., Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, Warszawa 2016.

Wejman H., Miłosierdzie Boga a duch skruchy i przebaczenia w życiu człowieka, “Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2016), s. 185-200.

Włodarczyk E., Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, w: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, red. E. Włodarczyk, I. Cytlak, Poznań 2011, s. 356-376.

Wspólnota trudnych małżeństw SYCHAR, Warszawa 2017.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism