Istotne komponenty młodości w świetle chrystologii

Sławomir Zatwardnicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.004

Abstrakt


Autor artykułu zinterpretował młodość Chrystusa opisaną w Ewangelii św. Łukasza, wykorzystując do tego celu doktrynę chrystologiczną jako klucz hermeneutyczny badań. W całym procesie poszukiwano „objawień antropologicznych” dających się wyprowadzić z chrystologii. W efekcie udało się sformułować istotne komponenty „młodości teologicznej”. Młodość jest czasem rozpoznawania własnej tożsamości w Bogu oraz odnalezienia swojego miejsca w realizacji Bożego planu. Quo non est assumptum non est sanatum zinterpretowane dynamicznie oznacza, że Chrystus sprostał wymaganiom czasu dojrzewania, odkupiając okres młodości. Umożliwił młodemu człowiekowi udział w swoim modlitewnym synowskim dialogu z Ojcem oraz w płynącym z modlitwy „wolnym przymusie” (gr. δε) bycia w sprawach Ojca (ν τος το πατρς) (Łk 2,49). Młody człowiek zostaje wezwany do zaangażowania się w ewangelizację oraz do pełnienia misji prorockiej w Kościele. Na ile jego chrześcijańskie życie odpowiada misterium Kościoła, na tyle wolno mu kwestionować kościelne status quo.


Słowa kluczowe


Słowo Wcielone; relacja antropologia-chrystologia; młodość teologiczna; modlitwa Syna; bycie w sprawach Ojca; quod non est assumptum non est sanatum; ewangelizacja i misja prorocka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar H. Urs von, Medytacja chrześcijańska, Poznań 2014.

Bartnik Cz.S., Dogmatyka katolicka, t. I: Traktaty I–VI, Lublin 2012.

Biblia pierwszego Kościoła. Przełożył oraz przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB, Warszawa 2017.

Biblia Tysiąclecia: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. 5, Poznań 2003.

Bonagura D.G., Joseph Ratzinger/Benedict XVI's Christology of Jesus’ prayer and two contemporary theological questions, “Nova et vetera” (2014) nr 1, s. 287–306.

Ernst M., Dojrzały/Pełnoletni, w: red. F. Kogler, R. Egger-Wenzel, M. Ernst, red. nacz. nauk. wyd. pol. H. Witczyk, Nowy leksykon biblijny, Kielce 2011, s. 151.

Fitzmyer J.A., List do Galatów, w: red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. wyd. pol. W. Chrostowski, red. nauk. W. Chrostowski, Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2004, s. 1370–1386.

Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, Watykan 2013.

Franciszek, Bóg jest młody. Rozmowa z Thomasem Leoncinim, Kraków 2018.

Franciszek, Homilia z Mszy posłania ŚDM w Panamie, w: https://ekai.pl/dokumenty/homilia-z-mszy-poslania-sdm-w-panamie/ [06.03.2019].

Grabowski M., Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej, Poznań 2010.

Grzegorz z Nazjanzu, Epistola CI.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis, Watykan 1979.

Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati semper.

Jonge de H.J., Sonship, wisdom, infancy: Luke 2:41–51a, “New Testament Studies” (1978) nr 3, s. 317–354.

Karris R.J., Ewangelia według św. Łukasza, w: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. wyd. pol. W. Chrostowski, red. nauk. W. Chrostowski, Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2004, s. 1034–1107.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2009.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000.

Kreeft P., The Philosophy of Jesus, South Band, Indiana 2007.

Langkammer H.H., Komentarz do Ewangelii wg św. Łukasza i Ewangelii wg św. Jana, Poznań 2014.

Läpple A., Powróćmy do modlitwy, Kraków 1991.

Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału i komentarz, Częstochowa 2011.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia, chrystologia, antropologia.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z chrystologii.

Müller G.L., Dogmatyka katolicka, Kraków 2015.

Nichols A., Epiphany. A Theological Introduction to Catholicism, [b.m.] 2016.

O’Collins G., Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-revelation in Jesus Christ, Oxford 2016.

Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Kielce 2002.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2009.

Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Młodość z Chrystusem. Biskupi polscy do młodzieży, Tarnów 2008.

Ratzinger J. (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007.

Ratzinger J. (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012.

Ratzinger J., Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, Kraków 1995.

Ratzinger J., Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Lublin 2013.

Ratzinger J., Tajemnica Jezusa Chrystusa, Kielce 2005.

Riches A., After Chalcedon: the Oneness of Christ and the Dyothelite Mediation of his Theandric Unity, “Modern Theology” (2008) nr 2, s. 199–224.

Riches A., Ecce homo. On the Divine Unity of Christ, Grand Rapids, Michigan 2016.

Rowland T., The Humanism of the Incarnation. Catholic, Barthian, and Dutch Reformed, “Nova et Vetera” (2015) nr 1, s. 135.

Seewald P., Jezus Chrystus. Biografia, Kraków 2011.

Sobór Chalcedoński, Definicja wiary, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. Tom I. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II. (325–787), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, 214–224.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

Sokołowski P., Chrystocentryzm młodości w orędziach Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na Światowe Dni Młodzieży, „Ateneum kapłańskie” (2016) t. 167, z. 1, s. 39–56.

The Radical Orthodoxy Reader, ed. J. Milbank, S. Oliver, New York 2009.

Weinandy T.G., Jesus the Christ, [b.m.] 2017.

Zatwardnicki S., Kościół zgorszenia – tajemnica obrazy, Katowice 2018.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism