Rodzina z jednym rodzicem jako środowisko wychowawcze

Katarzyna Gawda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.031

Abstrakt


W dobie przemian społeczno-kulturowych coraz większego znaczenia nabiera problematyka rodziny z jednym rodzicem i wychowywanego w niej dziecka. Celem artykułu jest próba zwrócenia uwagi na rodzinę tworzoną przez jednego rodzica. Szczególny nacisk położono na scharakteryzowanie rodziny z jednym rodzicem jako środowiska wychowawczego. Fundamentalnym wnioskiem wypływającym z rozważań jest to, iż rodzina z jednym rodzicem może być środowiskiem korzystnym wychowawczo.


Słowa kluczowe


rodzina z jednym rodzicem; środowisko wychowawcze; środowisko wychowawcze rodziny z jednym rodzicem; proces wychowania w rodzinie z jednym rodzicem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Auleytner J., Błaszczyk D., Problemy wychowawcze w rodzinach niepełnych, w: Rodzina w okresie transformacji systemowej, red. A. Kurzynowski, Warszawa 1995, s. 177–201.

Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Warszawa 2004.

Brągiel, J., Wychowanie w rodzinie niepełnej, Opole 1990.

Dzierżanowski, J., Psychospołeczna sytuacja dziecka w małżeństwach rozwodzących się, w: Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, red. D. Krok, P. Landwójtowicz, Opole 2010, s. 255–278.

Gawda, K., Rodzina z jednym rodzicem jako alternatywna forma życia rodzinnego – charakterystyka zjawiska, w: Rodzina polska w drugiej dekadzie XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, red. K. Pujer, Wrocław 2016, s. 33–51.

Kawula, S., Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne, Toruń 2005.

Kubicka, H., Bezdomność rodzin samotnych matek. Społeczno-wychowawcze aspekty zjawiska, Łódź 2005.

Lachowska, B., Dziecko wobec przemian życia rodzinnego – analiza wybranych aspektów socjologicznych i psychologicznych, w: W świecie dziecka, red. B. Lachowska, M. Rygielski, Lublin 1999, s. 11–23.

Lachowski, S., Lachowska B., Rodzina niepełna, w: Rodzina, społeczeństwo, państwo, red. L. Dyczewski, Lublin 1994, s. 163–174.

Liberska, H., Wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży wychowywanej w rodzinach pełnych i niepełnych, „Roczniki Socjologii Rodziny” 10 (1998), s. 231–246.

Lulek, B., Samotne macierzyństwo w spirali pomocy i społecznego wsparcia. Stan i perspektywy, „Pedagogika Rodziny” 2 (2012) 4, s. 189–210.

Maciarz, A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa 2004.

Marzec, D., Sytuacja socjopedagogiczna w rodzinie kobiet rozwiedzionych, w: Socjalizacja i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich, red. H. Cudak, Piotrków Trybunalski 2001, s. 162–168.

Mitręga, A., Biedroń M., Solo-rodzice jako alternatywa tradycyjnych ról rodzicielskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 51 (2014), s. 65–77.

Napora, E., Komunikowanie się matek z dorastającymi dziećmi w rodzinach o różnej strukturze: perspektywa dorastającego, „Psychologia Rozwojowa” 18 (2013) 1, s. 45–56.

Napora, E., Kozerska A., Schneider A. M., Parentyfikacja dziadków czynnikiem resilience w funkcjonowaniu rodziny samotnej matki – przegląd badań, „Kultura i Edukacja” 1 (2014), s. 51–77.

Nosek, K., Dylematy wychowawcze matek samotnie wychowujących dzieci. Analiza pedagogiczna blogów internetowych, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 25 (2016) 1, s. 273–279.

Okrutna, E., Pedagogiczne aspekty samotnego macierzyństwa, „Roczniki Pedagogiczne” 5 (2013) 4, s. 175–202.

Racław, M., Trawkowska D., Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013.

Raczkowska, J., Kiedy rodzina zawiedzie, Warszawa 1983.

Ruszkiewicz, D., Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów?, Łódź 2008.

Rydz, S., Samotne rodzicielstwo, w: Psychologia rodziny, red. nauk. I. Janicka, H. Liberska, Kraków 2014, s. 243–258.

Siudem ,A., Siudem I., Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci, Lublin 2008.

Szymanowska, A., Dziecko w rodzinie niepełnej, w: Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, red. E. Milewska, A. Szymanowska, Warszawa 2000, s. 58–77.

Wachowiak, A., Socjologia rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Poznań 1998.

Walęcka-Matyja, K., Między zaradnością a bezradnością młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze, „Psychologia wychowawcza” 46 (2013) 4, s. 93–115.

Węgrzyn-Białogłowicz, K., Samotne rodzicielstwo wobec zadań rozwojowych w ciągu życia, w: Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, red. nauk. J. Brągiel, Opole 2014, s. 49–59.

Zinkiewicz, B. Niepowodzenia szkolne i zaburzenia w rozwoju społecznym uczniów w młodszym wieku szkolnym wywodzących się z rodzin rozbitych, w: Problemy współczesnej patologii społecznej, red. B. Urban, Kraków 1998, s. 101–121.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism