Zgromadzenie, które powstało. Realizacja życzenia Jezusa, przekazanego s. Faustynie Kowalskiej

Michał Damazyn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.005

Abstrakt


Jednym z żądań, jakie Chrystus zawarł w orędziu przekazanym za pośrednictwem s. Faustyny Kowalskiej, było powstanie Zakonu Miłosierdzia Bożego. Jego realizacji podjął się ks. Michał Sopoćko. Oprócz publikowanych źródeł, użytych do zaprezentowania sekwencji zdarzeń, po raz pierwszy upubliczniono list ks. M. Sopoćki, w którym autor precyzuje widzenie dotyczące tej wspólnoty zawarte w „Dzienniczku” (pkt 1155–1158). Wskazuje w nim jednoznacznie, że wspólnota ta nie tylko powstała, ale i istnieje do dziś. Jej kontynuatorami są obecnie: Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego i Instytut Miłosierdzia Bożego.   


Słowa kluczowe


miłosierdzie; Zakon Miłosierdzia; Michał Sopoćko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Congregationis religiosae votorum simplicium sub denominatione Ancillarum Misericordiae Divinae. Constitutiones, mps, AKAB, VIII 17.

Komorowska-Majewska Z., Roszko L., Wspomnienia o początkach IMB opracowane wspólnie, mps, AKAB, XXIV 7.

Komorowska Z., Wspomnienia o Księdzu Profesorze Sopoćce, mps, AKAB, XXIV 39.

Komorowska Z., Zeznania ze znanych mi faktów z życia ks. Profesora dr. Michała Sopoćki oraz wszelkich łask doznanych od Chrystusa Miłosiernego za jego wstawiennictwem, mps, AKAB, XXIV 38.

Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Kraków 2007.

Listy świętej Siostry Faustyny, Kraków 2005.

Naborowska I., Dziennik, rps, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Naborowska I., Notatki z dn. 13 i 20 marca 1942 r., w: Odpis Dziennika I. Naborowskiej, Archiwum Instytutu Miłosierdzia Bożego.

Pisma siostry Heleny Majewskiej, Kraków 2014.

Projekt Instytutu Konstytucji Miłosierdzia Bożego kobiet, mps, w: AAB. Roszko L., Notatki, rps, Archiwum Instytutu Miłosierdzia Bożego.

Roszko L., Zarys historii Świeckiego Instytutu Miłosierdzia Bożego [z czerwca 1988 r.], mps, Archiwum Instytutu Miłosierdzia Bożego.

Sopoćko M., Dziennik, Białystok 2010.

Sopoćko M., List z dn. 02.02.1974 r. [kopia], mps, AAB, LX 6.

Sopoćko M., List z dnia 02.02.1974 r., AAB, LX 6.

Sopoćko M., Moje wspomnienie o siostrze Jadwidze-Faustynie Osińskiej, mps, AAB, LV 11.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism