Środki komunikacji społecznej a nowa ewangelizacja

Krzysztof Giera

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2014.044

Abstrakt


Ewangelizacja jest zadaniem skierowanym nie tylko do osób duchownych, ale przede wszystkim do ludzi świeckich, którzy nie tylko swoim słowem, ale także czynami mają świadczyć o obecności Chrystusa w dzisiejszym świecie. Wiara umacnia się wtedy, gdy jest przekazywana, dlatego głoszenie Dobrej Nowiny powinno wynikać z miłości do drugiego człowieka, w którym mieszka sam Bóg. Wraz z postępem cywilizacyjnym i zmieniającym się światem należało udoskonalić jakość ewangelizacji, przyczyniły i przyczyniają się do tego stale środki społecznego przekazu, wśród nich radio, telewizja, prasa i Internet. Dbają one o wszechstronny rozwój człowieka, w tym również duchowy. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania mediów na wszystkich płaszczyznach życia ludzkiego jest przede wszystkim przekazywanie prawdy i w ten sposób kształtowanie ludzkich sumień i tym samym budowanie społeczeństwa prawdziwie Bogiem silnego. Nowa ewangelizacja w połączeniu z działalnością mediów ma nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu, o samym Synu Bożym, który umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć. Ewangelizacja ma więc na celu spotkanie z Chrystusem żywym i w konsekwencji budowanie na Nim swojego istnienia – życia prawdzie wiernego chrześcijanina.


Słowa kluczowe


media; Ewangelia; nowa ewangelizacja

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism