Trudności w relacjach z teściami i możliwości ich naprawy

Sławomir Tykarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2014.024

Abstrakt


Wraz z zawarciem związku małżeńskiego rozszerza się system relacji pomiędzy żoną lub mężem a rodziną współmałżonka. Czymś naturalnym stają się kontakty z teściami. Niestety nie zawsze są one satysfakcjonujące i układane w sposób właściwy. Nierzadko dochodzi do konfliktów pomiędzy zięciem, synową a teściem, teściową (teściami). Treść artykułu skupia się przede wszystkim na trudnościach napotkanych w relacjach między tymi osobami. Ukazuje, że przyczyny konfliktów z teściami mogą mieć swój początek w sposobie kształtowania się więzi pomiędzy rodzicami (zwłaszcza matką) a dzieckiem, które w przyszłości staje się mężem lub żoną. W artykule dokonano ogólnej analizy przyczyn konfliktów w relacjach z teściami, a także podano przykłady ich rozwiązania. Dzieje się to zwłaszcza podczas omówienia dwóch fragmentów biblijnych: z Księgi Rut i z Księgi Wyjścia. Omawiane postacie (i ich zachowania) stają się wzorem w budowaniu relacji pomiędzy synową a teściową oraz zięciem a teściem. W publikacji nie zabrakło również przytoczenia pozytywnych ról, jakie spełniają teściowie w życiu rodzinnym swoich dzieci.


Słowa kluczowe


konflikt; teść; teściowa; zięć; synowa; małżeństwo

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism