Wartości przekazywane na katechezie kształtujące społeczne zachowania

Kazimierz Skoczylas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2013.021

Abstrakt


Społeczne nauczanie Kościoła wskazuje na wartości. Centralną wartością eksponowaną w tym nauczaniu jest osoba ludzka, jej prawa i relacje ze środowiskiem oraz wartość dobra wspólnego. Papieże przełomu XX i XXI wieku poświęcali tej problematyce wiele miejsca w swoim nauczaniu. Jednocześnie szybkie przemiany społeczne wymagają ciągłego odnoszenia się do nowych zjawisk społecznych z punktu wiary. Na polecenie papieża Jana Pawła II zostało opracowane i opublikowane w 2005 roku przez Papieską radę Justitia et Pax Kompendium nauki społecznej Kościoła przedstawiające w systematyczny sposób nauczanie Kościoła. Kształtowanie odniesienia wierzących do tych zjawisk stawia zadania katechezie. Katechizacja, jak podkreśla to Kompendium społecznej nauki Kościoła, ma przede wszystkim spełniać rolę formacyjną. To nauczanie Kościoła jest obecne w nauczaniu na lekcjach religii w Polsce i kształtuje wrażliwość młodych na te wartości. Tę wrażliwość ujawniają również badania odnoszenia się młodzieży do wartości społecznych. Wyniki tych badań uświadamiają również duszpasterzom i nauczycielom religii konieczność podejmowania działań dydaktycznych i formacyjnych pogłębiających formację społeczną wiernych i zaangażowanie w sprawy społeczne ważne dla ludzi obecnej doby.  


Słowa kluczowe


wartości; katecheza; wychowanie; katolicka nauka społeczna

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism