Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807–1812)

Tomasz Panecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2020.10

Abstrakt


Artykuł ma dwa zasadnicze cele. Pierwszym jest przedstawienie dotychczasowego dorobku teoretycznego w zakresie edytorstwa źródeł kartograficznych, a drugim omówienie i prezentacja propozycji modelu cyfrowych edycji dawnych map na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego z początku XIX w. Najistotniejsze pytania, na które autor poszukuje odpowiedzi, dotyczą m.in. relacji między edycją mapy a edycją tekstu, różnic między naukowymi a popularnonaukowymi edycjami map, roli narzędzi cyfrowych w edytorstwie, różnic i zależności pomiędzy edycją mapy a kartografią i mapą historyczną, a także – na zakończenie – problemów stabilności i utrzymania cyfrowych projektów.


Słowa kluczowe


edycje map; mapa topograficzna; kartografia historyczna; historia kartografii; Systemy Informacji Geograficznej; GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Affek A., Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS, w: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, red. J. Plit, J. Nita, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, t. 16, Sosnowiec 2012, s. 48–62

Bukowski W., Janeczek A., Mapa józefińska (1779–1783) w przededniu edycji, „Studia Geohistorica”, 1, 2013, s. 91–112

Czaja R., Historical Atlas of Polish Towns – Between Source Edition and the Cartographic Presentation of Research on the History of Towns, „Studia Geohistorica”, 6, 2018, s. 80–89

Głażewski A., Modele rzeczywistości geograficznej a modele danych przestrzennych, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 38, 2006, nr 3, s. 217–225

Konias A., Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy XX wieku, Słupsk 2010

Lafreniere D., Rivet D., Rescaling the Past through Mosaic Historical Cartography, „Journal of Maps”, 6, 2010, nr 6, s. 417–422

Mastronunzio M., Dai Prà E., Editing Historical Maps. Comparative Cartography Using Maps as Tools, „e-Perimetron”, 11, 2016, nr 4, s. 183–195

Medyńska-Gulij B., Żuchowski T.J., European Topography in Eighteenth-Century Manuscript Maps, Poznań 2018

Olszewicz B., Polska kartografia wojskowa, Warszawa 1921

Panecki T., Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych, Warszawa 2018, mps pracy doktorskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Perret J., Gribaudi M., Barthelemy M., Roads and Cities of 18th Century France, „Scientific Data”, 2, 2015, [dostęp: 16.09.2020]

Polczynski M., Polczynski M., Beauplan’s Ukraine. Open Access Georeferenced Databases for Studies of Early Modern History of Central and Eastern Europe, „Miscellanea Geographica”, 23, 2019, nr 3, s. 185–193

Sahle P., What is a Scholarly Digital Edition?, w: Digital Scholarly Editing. Theories and Practices, red. M.J. Driscoll, E. Pierazzo, Cambridge 2016, s. 19–41

Schloen D., Schloen S., Beyond Gutenberg. Transcending the Document Paradigm in Digital Humanities, „Digital Humanities Quarterly”, 8, 2014, nr 4, [dostęp: 20.04.2020]

Skelton R.A., Maps. A Historical Survey of Their Study and Collecting, Chicago 1972

Słoń M., Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej, St. Źródł., 53, 2015, s. 155–161

Sowiński J., Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowe, Kraków 2009

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014

Wiberley S.E., Editing Maps. A Method for Historical Cartography, „Journal of Interdisciplinary History”, 10, 1980, nr 3, s. 499–510

Żyszkowska W., Mapa Departamentu Poznańskiego Edwarda Raczyńskiego jako źródło w badaniach stanu i zmian środowiska Wielkopolski, „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego”, 3, 2012, s. 36–44


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism