Spór kanonika Wernera von Czettritz z klasztorem św. Macieja we Wrocławiu – proces sądowy w Rocie Rzymskiej i jego dokumentacja źródłowa

Marek Daniel Kowalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2020.02

Abstrakt


Artykuł opisuje spór sądowy z lat 1373–1383 między klasztorem św. Macieja we Wrocławiu, zakonu krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, a kanonikiem wrocławskim Wernerem von Czettritz o prawo do korzystania z rzeki Oławy. Proces toczył się najpierw we Wrocławiu, a po apelacji trafił do Roty Rzymskiej (1375–1383) i pozostał po nim wyjątkowy komplet źródeł. Omówiono dokumenty związane z procesem, zarówno te wytworzone w samej Rocie (dokumenty audytorów), jak i te związane z postępowaniem egzekucyjnym, a także przeanalizowano wartość różnych typów dokumentów z punktu widzenia historyka.


Słowa kluczowe


Rota Rzymska; klasztor św. Macieja we Wrocławiu; krzyżowcy z Czerwoną Gwiazdą; Werner von Czettritz; dokumenty audytorów; papieski sędzia delegowany; Księże Małe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bukowska-Gorgoni Ch., Causae Polonae coram Sacra Romana Rota. XV–XVII saec. Explanatio processuum et regesta documentorum, Roma 1995

Hilling N., Die römische Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgange des Mittelalters (1464–1513). Hildesheimische Prozeßakten aus dem Archiv der Rota zu Rom, Münster 1908

Hoberg H., Inventario dell’archivio della Sacra Romana Rota (sec. XIV–XIX), oprac. J. Metzler, Città del Vaticano 1994

Kowalski M.D., Rationes Iacobini de Rubeis, collectoris in Regno Poloniae (1426–1434). Rachunki Giacomina Rossiego, papieskiego kolektora generalnego w Polsce, z lat 1426–1434, St. Źródł., 49, 2011, s. 62–96

Nachtman W., Trybunał Roty Rzymskiej. Historia, organizacja, postępowanie, Lublin 1957

Salonen K., Papal Justice in the Late Middle Ages. The Sacra Romana Rota, London–New York 2016

Schindler G., Das Breslauer Domkapitel von 1341–1417. Untersuchungen über seine Verfassungsgeschichte und persönliche Zusammensetzung, Breslau 1938

Starnawska M., Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999

Uruszczak W., Spoliatus ante omnia restituendus. Znaczenie prawa kanonicznego w rozwoju ochrony posiadania, w: Possessio ac iura in re. Z dziejów prawa rzeczowego, red. M. Mikuła, W. Pęksa, K. Stolarski, Kraków 2012, s. 17–24

Wójcik M.L., Pieczęcie rycerstwa śląskiego w dobie przedhusyckiej, t. 1–2, Kraków–Wrocław 2018


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism