Nos fratres conventus sancti Adalberti. Dokumenty wystawione przez konwent dominikanów wrocławskich w latach 1390–1424

Jakub Turek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2019.05

Abstrakt


W Archiwum Państwowym we Wrocławiu zachowało się 10 dokumentów z lat 1390–1424, których wystawcą jest dominikański konwent św. Wojciecha we Wrocławiu. Grupa ta jest wyjątkowa na tle całej polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejów. Przedmiotem artykułu jest edycja wspomnianych dokumentów oraz omówienie ich wartości źródłowej do dziejów dominikanów wrocławskich na przełomie XIV i XV stulecia.

Słowa kluczowe


dominikanie; dokumenty; konwent; Wrocław

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kaczmarek K., Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu, Wrocław 2008

Kaczmarek K., Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005

Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII–XIV wieku, Lublin 1956

Kubicki R., Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007

Turek J., Sigillum provincialatus cum Beata Maria Virgine. Studium pieczęci polskich prowincjałów dominikańskich z XIV i XV wieku, St. Źródł., 54, 2016, s. 59–84


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism