Fragmenty dwóch tkanin z depozytu Muzeum Narodowego w Warszawie znalezionych w kolegiacie w Kruszwicy w 1960 roku

Maria Cybulska, Ewa Orlińska-Mianowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2016.03

Abstrakt


Zarys treści: Autorki omawiają dwa zabytki znalezione w trakcie badań archeologicznych w Kruszwicy. Według niej jeden z nich to fragment stuły, a drugi to cingulum.

Abstract: The author writes about two monuments discovered in the course of archaeological excavations in Kruszwica and claims that one is a fragment of a stole, while the other – a cingulum.


Słowa kluczowe


Tekstylia archeologiczne; jedwab; haft średniowieczny; Opus Anglicanum; ryte samitum; szaty liturgiczne; stuła; cingulum; inskrypcje romańskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Becker J., Wagner D. B., Pattern and Loom: A Practical Study of the Development of Weaving Techniques in China, Western Asia and Europe, Nordic Institute of Asian Studies, t. 127, 2014

Braun J., Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit. Ein Handbuch der Paramentik, Freiburg, I.B. 1924

Cofta-Broniewska A., Springer E., Wyniki prac terenowych w 1960 roku w Kruszwicy pow. Inowrocław, „Sprawozdania Archeologiczne”, 14, 1962, s. 249–253

Cybulska M., Orlińska-Mianowska E., Analysis, Reconstruction and Interpretation of Two Early Medieval Embroideries from Kruszwica, w: Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era. NESAT XII May 2014 in Hallstatt, Austria, red. K. Grömer i F. Pritchard, Archaeolingua, Main Series 33, Budapest 2015, s. 311–320

Durand G., Rationale divinorum officiorum, French translation [Rational des divins offices] by Jean Golein, 1374, fol.44, gallica.bnf.fr / Bibliotheque National de France, [dostęp: 4.02.2014]

Garver V. L., Girlindis and Alpais: Telling the Lives of two Textile Fabricators in the Carolingian Empire, w: Writing Medieval Women’s Lives, red. Ch. N. Goldy, A. Livingstone, wyd. 2. New York 2012, s. 155–172. Goldberg E. J., Regina nitens sanctissima Hemma: Queen Emma (827–876), Bishop Witgar of Augsburg, and the Witgar-Belt, w: Representations of Power in Medieval Germany 800–1500, red. B. Weiller, S. MacLean, Turnhout 2006, s. 57–95

Markiewicz M., Stuła i manipularz z opactwa benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem, „Folia Historiae Atrium”, 6/7, 1971, s. 217–238

Müller-Christensen S., Textilien [katalog], w: Suevia Sacra: Frühe Kunst in Schwaben, red. B. Bushart, Augsburg 1973, s. 192

Nowowiejski A. J., Wykład liturgii Kościoła Katolickiego, 1893, [dostęp: 6.03.2014]

Schorta R., Monochrome Seidengewebe des hohen Mittelalters, Berlin 2001

Springer E., L`étole de haut Moyen Age trouvée à Kruszwica, „Archeologia Polona”, 6, 1964, s. 338–339 Springer E., Cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 6 w Kruszwicy, Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Von Lerber K., A Medieval Bell-Shaped Chasuble from St. Peter in Salzburg, „Journal of the Museum of Fine Arts”, 4, Boston 1992, s. 27–51

St. Cuthbert’s Stole, „The Tablet”, 04.07.1936, s. 8, [dostęp: 29.04.2015]

Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa1968, il. 122 i 123


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism