Nieznane groby średniowiecznych duchownych z kolegiaty pw. św. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Elżbieta Dąbrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2016.02

Abstrakt


Zarys treści: Autorka omawia obiekty datowane na XII w., odnalezione w grobach w kościele kolegiackim w Kruszwicy: kielich z pateną, fragmenty taśmy jedwabnej z wyhaftowanym napisem, i jedwabną, haftowaną stułę. Zabytki te wskazują, że pogrzebane z nimi osoby zajmowały wysoką pozycję w hierarchii kościelnej. Zdaniem autorki pochówki tych osób potwierdzają opinię, zgodnie z którą Kruszwica była w pierwszej połowie XII w. siedzibą biskupią, a omawiany kościół miejscem pochówków prałatów.

Abstract: The author discusses objects dated as twelfth-century and discovered in tombs in the collegiate church in Kruszwica: a chalice with a paten, fragments of a silk fabric with an embroidered inscription, and an embroidered silk stole. The monuments in question indicate that the persons buried together with them occupied a high position in the Church hierarchy. In the opinion of the author these burials confirm a view maintaining that in the first half of the twelfth century Kruszwica was the seat of a bishopric and the discussed church – the burial site of prelates.


Słowa kluczowe


kolegiata; grób; szaty pontyfikalne; stuła; mitra; kielich; patena; biskup; biskupstwo kruszwickie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Poznań 1962

Beaulieu M., Baylé J., La mitre épiscopale en France des origines à la fin du XVe siècle, «Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques», nouvelle série, 9A, 1979, s. 41–97

Braun J., Die pontificale Gewänder des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Entwicklung, Freiburg in Breisgau 1898

Braun J., Die liturgische Gewändung im Occident und Orient, Freiburg in Breisgau 1907

Dąbrowska E., Paszport do niebios – rozważania o mentalności ludzi średniowiecza, w: tejże, Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mentalności średniowiecznej, Warszawa 2008, s. 161–183

Demay G., Le costume au moyen âge, d’après les sceaux, Paris 1880

Dobosz J., Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początków XIII wieku, Poznań 2002

Elbern V. H., Der eucharististiche Kelch im frühen Mittelalter, „Zeitschrift für des deutsches Vereins für Kunstwissenschaft”, 17, 1963, s. 33–75

Elbern V. H., Der eucharististiche Kelch im frühen Mittelalter, neue Funde und Forschungen, „Arte Medievale”, 1, 1995, s. 1–48

Hewne K. r, O datowaniu wczesnośredniowiecznej kolegiaty w Kruszwicy, Kwart. HKM, 44, 1996, z. 4, s. 431– 436

Hofmeister P., Mitra und Stab des wirklichen Prälaten ohne bischöflichen Charakter, „Kirchenrechtliche Abhandlungen”, 104, 1928, s. 1–131

Labuda G., Początki diecezjalnej organizacji kościelnej na Pomorzu i na Kujawach w XI i XII wieku, „Zap. Hist.” 33, 1968, s. 19–59

Michalski M., Ustanowienie i wczesne dzieje biskupstwa kujawskiego, „Scripta minora”, red. B. Lapis, t. 1, 1996, s. 83–108

Sirch B., Der Ursprung der bischöflichen Mitra und päpstlichen Tiara, St. Ottilien 1975

Springer E., L’étole du haut Mouen Age trouvée à Kruszwica, „Archeologia Polona”, 6, 1964, s. 338–339 Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000

Weiller R., Die Münzen von Trier, teil 1, Düsseldorf 1988

„Zu ewigen Gedächtnis und Lob”. Die Grabstätten der Trierer Bischöfe in Dom und Liebfrauen, Trier 2004


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism