Autor - szczegóły

Sepełowski, Marcin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

  • Vol 14 (2014): Tom XIV - Artykuły
    Republika bez prezydenta – system konstytucyjny Republiki Estońskiej w świetle przepisów jej ustawy zasadniczej z 15 czerwca 1920 roku
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism