Informacje dla autorów

Autorów zainteresowanych publikacją w czasopiśmie Studia Iuridica Toruniensia prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale o czasopiśmie, dziale wytyczne dla Autorów i w dziale aktualności, w którym znajdują się informację o terminach nadsyłania tekstów. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą przesłać tekst do Redakcji. Rejestracji można dokonać przy użyciu linku rejestracja. Użytkownicy posiadający konto mogą  zalogować się i zgłosić tekst.

 Partnerzy platformy czasopism