Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów

Krzysztof Mosionek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.013

Abstrakt


Niniejszy artykuł porusza tematykę odrębnego postępowania restrukturyzacyjnego wobec deweloperów, którego zasadniczym celem jest zaspokojenie nabywców w drodze przeniesienia na nich własności lokali. W artykule szczegółowo omówiono najczęściej spotykane w obrocie sposoby restrukturyzacji oraz szczególne instrumenty postępowania deweloperskiego służące skutecznej restrukturyzacji oraz ochronie praw nabywców lokali.


Słowa kluczowe


restrukturyzacja; deweloper; nabywca; propozycje układowe; dopłaty; wierzyciel; głosowanie nad układem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Całus E., Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe wobec deweloperów a ochrona praw nabywcy, „Rejent” 2016, nr 8(304).

Hrycaj A., Jakubecki A., Witosz A., System prawa handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2016.

Filipiak P., Michalska A., Sierakowski B., Zimmermann P., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy, Warszawa 2017.

Filipiak P., Hrycaj A., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2017, LEX.

Porzycki M., Upadłość i restrukturyzacja dewelopera, w: Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, M. Geromin, B. Groele, Warszawa 2016.

Porzycki M., Upadłość i restrukturyzacja deweloperów. Komentarz, Warszawa 2019, LEX.

Sierakowski B., Zimmermann P., Postępowania restrukturyzacyjne wobec deweloperów, „Monitor Prawa Bankowego” 2015, nr 12.

Torbus A., Witosz A. J., Witosz A., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, LEX.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism