Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z 31 maja 2019 r., 4 U 241/19

Piotr Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.028

Abstrakt


Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał, sędzia krajowy ma obowiązek stosowania praw podstawowych UE z pierwszeństwem ich stosowania przed prawem krajowym, w tym krajową Konstytucją. Niezależna i skuteczna kontrola sądowa, w tym kontrola poszanowania praw podstawowych, jest podstawowym obowiązkiem sądu krajowego.


Słowa kluczowe


prawa podstawowe UE; warunkowa relacja pierwszeństwa pomiędzy zasadami; uprawnienia emerytalne; sprawy „dezubekizacyjne”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksy R., Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010.

Hofmański P., Wróbel A., Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1–18, tom 1, red. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Legalis 2010.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism