The establishment of electoral law in revolutionary France

Zbigniew Filipiak, Tomasz Kowalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.002

Abstrakt


Proces wykształcania się nowoczesnych zasad prawa wyborczego rozpoczyna się wraz z fundamentalnymi przemianami ustrojowymi, do których doszło na skutek wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Artykuł ukazuje przełomowy moment zwołania Stanów Generalnych po 140 latach, walkę o bardziej sprawiedliwy system przedstawicielstwa stanu trzeciego – mieszczan i chłopów stanowiących 96% narodu, a następnie stworzenie nowego mechanizmu cenzusów, ktore skutecznie utemperowały nadzieje radykalnych demokratów. Koncepcja obywatelstwa czynnego i biernego, której autorem był ksiądz Emmanuel-Joseph Sieyes, utrwaliła polityczne zdobycze burżuazji i została zaadoptowana w pierwszej konstytucji Francji z 1791 r.


Słowa kluczowe


Francja; rewolucja; wybory; głosowanie; burżuazja; cenzus; demokracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aulard F.A., Carnot H., Bax E.B. et al., Historya rewolucyi francuskiej, przeł. W.M. Kozłowski, Warszawa 1910.

Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław–Warszawa–Krakow 2004.

Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789–1794. Społeczeństwo, Warszawa 1983.

Egret J., La Pré-Révolution française, Paris 1962.

Filipiak Z., Trzy deklaracje praw człowieka i obywatela. Zmienne pryncypia Wielkiej Rewolucji Francuskiej, „Kultura i Edukacja” 2017, No. 3 (117).

Jellinek G., Deklaracja praw człowieka i obywatela, Warszawa 1905.

Leca A., Histoire des idées politiques. Des origines Au XXe siécle, Paryż 1997.

Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005.

Mairet G., Le principe de souveraineté. Histoire et fondements du pouvoir moderne, Paryż 1997.

Markov W., Soboul A., Wielka rewolucja Francuzów 1789, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łodź 1984.

Mathiez A., Rewolucja francuska, Warszawa 1956.

Morabito M., Bourmaud D., Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789–1958), Białystok 1996.

Nakielska I., Zasady prawa wyborczego, in: Leksykon historii prawa i ustroju. 100 podstawowych pojęć, ed. T. Maciejewski, Warszawa 2010.

Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

Okolski A., Ustrój państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1887.

Salmonowicz S., Emmanuel-Joseph Sieyes i jego epoka, in: Czym jest stan trzeci? Esej o przywilejach, ed. E.J. Sieyes, Warszawa 2016.

Sarnecki P., Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku, Warszawa 1997.

Sieyes E.J., Czym jest stan trzeci? Esej o przywilejach, Warszawa 2016.

Sobczyk M., Sokala A., Ograniczenia biernego prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, in: Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, eds. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010.

Sojka-Zielińska K., Drogi i bezdroża prawa, Wrocław 2010.

Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.

Toquevile de A., Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 2005.

Zamoyski A., Święte szaleństwo. Romantycy, patrioci, rewolucjoniści 1776–1871, Kraków 2015.

Zdaniuk B., Wybory parlamentarne we Francji 1789–1914. Problem reprezentatywności wyboru, Warszawa 2005.

Żukowski A., Istota formuły demokratycznych wyborów – kilka refleksji teoretycznych i terminologicznych, „Studia Wyborcze” 2006, vol. I.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism