Croatian Consumer Protection Law: From Legal Approximation to Legal Fragmentation (Part II)

Emilia Mišćenić

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.034

Abstrakt


Druga część artykułu poświęcona jest przedstawieniu zasad ochrony konsumentów uregulowanych poza ustawą o ochronie konsumentów jako lex generalis w zakresie ochrony konsumentów. Harmonizacja przepisów z poszczególnymi dyrektywami UE dotyczącymi ochrony konsumentów doprowadziła do powstania rozległej liczby przepisów w tym zakresie obecnych w całym chorwackim systemie prawnym. Niestety nadmierne uregulowanie tej materii nie skutkuje ochroną chorwackich konsumentów. Jak zostanie wykazane w niniejszym opracowaniu, fragmentacja chorwackiego prawa ochrony konsumentów wydaje się jednym z głównych powodów istnienia luk w jego egzekwowaniu. W połączeniu z brakiem doświadczenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa w zakresie ochrony konsumentów fragmentacja prawa ochrony konsumentów doprowadziła do niepewności prawnej w stosunkach B2C.


Słowa kluczowe


chorwacka ustawa o ochronie konsumentów; ustawa o ochronie konsumentów; ustawa o zobowiązaniach państw członkowskich; harmonizacja prawna; fragmentacja prawna: egzekwowanie praw konsumentów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baretić M., Implementacija prava Europske zajednice o zaštiti potrošača u hrvatsko pravo, “Pravo u gospodarstvu”, Zbornik XLI. susreta pravnika 2003, no 42, vol. 4.

Baretić M., Je li europski sustav ugovornog prava zaštite potrošača optimalni regulacijski okvir?, in: Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj, red. J. Barbić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2016.

Čikara E., Die Angleichung des Verbraucherschutzrechts in der Europäischen Gemeinschaft: Unter besonderer Berücksichtigung des Verbraucherschutzrechtes

in der Republik Kroatien, “Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci” 2007, No. 28 (2).

Dika M., Pogarčić Z. (ed.), Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača, “Narodne novine”, Zagreb, 2003.

Josipović T., Das Konsumentenschutzgesetz – Beginn der Europäisierung des kroatischen Vertragsrechts, in: The Architecture of European Codes and Contract Law, red. S. Grundmann, M. Schauer, Kluwer Law International, Wien, 2006.

Josipović, T., Enforcement Activity in Consumer Protection Regulation in Croatia, “Journal of Consumer Policy” 2013, No. 36:287.

Maganić A., Zaštita kolektivnih interesa i prava potrošača, “Zbornik 52. susreta pravnika u Opatiji”, 2014.

Mišćenić E., Consumer Protection Law, in: Introduction to the Law of Croatia, red. T. Josipović, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014.

Mišćenić E., Legal Risks in Development of EU Consumer Protection Law, in: Legal Risks in EU Law, in: Interdisciplinary Studies on Legal Risk Management and Better Regulation in Europe, E. Mišćenić, A. Raccah,

(eds.), Switzerland 2016.

Mišćenić E., Croatian Case “Franak”: Effective or “Defective” Protection of Consumer Rights? “Harmonius Journal of Legal and Social Studies in South East Europe” 2016, Vol. V.

Mišćenić E., Protection of Consumers on the EU Digital Single Market: Virtual or Real One?, in: Viglianisi Ferraro A., Jagielska M., Selucka M. (eds.), The Influence of the European legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection, 2018.

Petrić S., Temeljna obilježja prava zaštite potrošača Republike Hrvatske u svjetlu novog zakona o zaštiti potrošača, “Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu” 2015, No. 70.

Petrović A., Pravni položaj potrošača kod ugovora o timeshareu – Analiza Direktive 2008/122/EZ, “Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici” 2015, Vol. 14 (7).

Poretti P., National Report for Croatia, European Commission Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 –Country reporting, available at: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332, 2017 (access: 25.07.2018).

Šarčević S., Čikara E., European vs. National Terminology in Croatian Legislation Transposing EU Directives, in: Šarčević S. (ed.), Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2009.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism