The Emergence of the Legal Order

Wojciech Lamentowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.033

Abstrakt


Dowodzę, że porządek prawny jest znacznie większą całością niż system prawa. Porządek ten nie jest tworzony wyłącznie przez najwyższą władzę prawodawczą. Wyłania się on z decyzji i działań wielu uczestników, a nie jest racjonalnie zbudowany przez nadzwyczajnego projektanta. Szersze pojęcie porządku prawnego obejmuje: emergentny system prawa, wszystkie stosunki prawne między uczestnikami zainteresowanymi własnym statusem prawnym i społecznym uznaniem tego statusu, zawody prawnicze i metody kształcenia, rekrutacji i awansowania prawników świadczących usługi w przekształcaniu prawa w książkach w prawo w działaniu, stosowane metody interpretacji faktów i norm oraz metody argumentacji na rzecz określonych rozwiązań problemów prawnych, style egzekucji prawa, wewnętrzna i zewnętrzna równowaga statusów prawnych, żywe tradycje i pamięć dotyczące emergencji i stosowania prawa, a także nie najmniej ważna konfiguracja postaw społecznych wobec systemu prawa. Powinno się badać jako całość wszystko, co jest niezbędne do wprawiania w ruch żywego prawa w działaniu i jego zdolności regulowania ludzkiego zachowania. Taka holistyczna metodologia wymaga szerszych pojęć takich jak porządek prawny w szerokim znaczeniu. Moją drugą tezą jest, że dynamika porządków prawnych jest uwarunkowana przez szersze ramy instytucjonalne ładu społecznego i przez nieustającą grę interesów związanych ze statusami prawnymi wszystkich uczestników porządku prawnego.


Słowa kluczowe


emergencja; system prawa; ramy instytucjonalne ładu społecznego; władza prywatna; własność prywatna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agamben G., Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford, CA 1998.

Lamentowicz W., Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Warszawa 2015.

Lamentowicz W., Status prawny i dynamika porządku prawnego, Łódź 2017.

Lamentowicz W., Teoria i filozofia prawa: wykłady, Gdynia 2018.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism