Klauzula zasad współżycia społecznego w umowie o obsługę prawną – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2015 r., IV CSK 590/14

Joanna Szypniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.043

Abstrakt


Glosa odnosi się do przypadku, w którym strony (spółka i radcowie prawni) zawarli umowę, która zawierała zastrzeżenie dodatkowego wynagrodzenia za utrzymanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas pełnienia obsługi prawnej oraz za powstrzymywanie się od sprawowania obsługi prawnej na rzecz innych spółek konkurencyjnych. Według autorki wywód Sądu Najwyższego w zakresie to tajemnicy zawodowej jest zasadny. Autorka jednak uwzględnia również drugi aspekt zastrzeżenia zawartego w umowie stron – powstrzymywanie się od sprawowania obsługi prawnej na rzecz innych spółek konkurencyjnych. Wskazuje, że żadna z relewantnych regulacji nie odnosi się do pojęcia podmiotów konkurencyjnych, co pozwala podważyć wywód Sądu Najwyższego w tym zakresie.


Słowa kluczowe


zasady współżycia społecznego; umowa o obsługę prawną; tajemnica zawodowa; konkurencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, red. K. Baran, Warszawa 2016.

Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2014.

System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Leksykon etyki prawniczej, red. S. Sykuna, P. Skuczyński, Warszawa 2013.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism