Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – zarys ewolucji problematyki

Anna Reiwer-Kaliszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.039

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest próba przeanalizowania ewolucji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od momentu wprowadzenia do Kodeksu cywilnego przepisów regulujących problematykę tzw. służebności przesyłu w 2008 r. aż do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. W pracy dokonano analizy obowiązujących przepisów oraz przedstawiono przeciwstawne stanowiska organów podatkowych, podatników oraz sądów administracyjnych w omawianej materii.


Słowa kluczowe


służebność przesyłu; opodatkowanie służebności z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu; podatek dochodowy od osób fizycznych; zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych; wynagrodzenie; odszkodowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran B., Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości, Warszawa 2012.

Biernacki M., Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe – kolaż prawniczy, „Rejent” 2010, nr 4.

Brzeszczyńska S., Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne, Warszawa 2012.

Brzozowski A., Kocot W. J., Opalski W., Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, wyd. 1, Warszawa 2012.

Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2016.

Gniewek E., System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. 4, Warszawa 2012.

Gołba Z., Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu. Zagadnienia prawne, Warszawa 2016.

Kubacki R., Leksykon. Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wrocław 2016.

Lewandowski P., Służebność przesyłu w prawie polskim, Warszawa 2014.

Nowak-Piechota A., Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Gdańsk 2015.

Rakoczy B., Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2012.

Ziemianin B., Dadańska K. A., Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism