Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy przez organ rentowy w sprawie zawisłej przed sądem powszechnym

Karolina Ziółkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.018

Abstrakt


Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problematyki wypadków przy pracy, lecz jego istota różni się od dotychczasowych publikacji na ten temat. Zazwyczaj podejmując problematykę wypadków przy pracy, autorzy skupiają się na definicji ustawowej oraz poszczególnych przesłankach wchodzących w jej skład. Owszem dePnicja, która jest zupełnie odmienna od potocznego znaczenia tego słowa w języku polskim, często nastręcza w praktyce wiele problemów. Nad tą problematyką pochylał się już wielokrotnie Sąd Najwyższy. Również wiele problemów w praktyce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawia postępowanie sądowe z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności chodzi tutaj o rolę, jaką odgrywa organ rentowy, który staje się stroną postępowania, a nie jego gospodarzem. Dlatego też jego uprawnienia i obowiązki nie wynikają z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, lecz z przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niestety praktyka pokazuje zupełnie inną rzeczywistość niż ta, którą uregulował ustawodawca.


Słowa kluczowe


wypadek przy pracy; przyczyna zewnętrzna; jednorazowe odszkodowanie; organ rentowy; postępowanie sądowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Babińska R., Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007.

Gersdorf M., Gudowska B. (red.), Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, Warszawa 2012.

Jagielski J., Renty i emerytury z ubezpieczenia społecznego, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 6.

Jaśkowiak M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.

Klimas M., Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013.

Lach D. E., Samol S., Ślebzak K., Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010.

Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego komentarz tom I art. 1–50538, Warszawa 2015.

Wantoch-Rekowski J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2014.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism