Bluźnierstwo w wybranych kulturach prawnych

Damian Wąsik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.034

Abstrakt


Przedmiotem publikacji jest prezentacja bluźnierstwa jako przestępstwa (występku) religijnego z perspektywy założeń kultur prawnych judaizmu, islamu, chrześcijaństwa, hinduizmu i buddyzmu. Autor omawia, w jaki sposób bluźnierstwo jest traktowane przez naukę i wyznawców tych religii, a także granice odpowiedzialności karnej i doksatycznej. Wnioski czynione przez autora stawiane są na podstawie analizy literatury polskiej i obcojęzycznej, wybranego, aktualnego ustawodawstwa w zakresie karalności czynów bluźnierczych oraz przykładowych spraw sądowych, związanych z oskarżeniem o bluźnierstwo. 


Słowa kluczowe


bluźnierstwo; prawo karne judaizmu; prawo szariatu; kanoniczne prawo karne; hinduizm; buddyzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Addison N., Religious Discrimination and Hatred Law, New York 2007.

A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, ed. D.L. Jeffrey, Michigan 1992.

Ahmad T., Islam’s Response to Contemporary Issues, Tilford–Surrey 2007.

Ahmed An-Na’im A., Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a, Harvard 2008.

Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2011.

Bury J., Kasprzak J., Prawo karne islamu, Warszawa 2007.

Dictionary of Ethics, Theology and Society, ed. P.A.B. Clarke, A. Linzey, New York 2006.

Chryssides G. D., Wilkins M. Z., A Reader in New Religious Movements: Readings in the Study of New Religious Movements, London–New York 2006.

Dictionary of Ethics, Theology and Society, eds. P.A.B. Clarke, A. Linzey, New York 2006.

Duschak M., Das mosaisch-talmudische strafrecht, Wien 1869.

Helmholz R.H., The Spirit of Classical Canon Law, Georgia 2010.

Jones M., Criminal of the Bible: Twenty-Five Case Studies of Biblical Crimes and Outlaws, Michigan 2006.

Kajsiewicz H., Pisma x Hieronima Kajsiewicza ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. 1: Kazania przygodne, Berlin 1870.

Klostermaier K.K., A Survey of Hinduism: Third Edition, New York 2007.

Ladier S., Proces karny w Talmudzie. Z zagadnień stosunku prawa procesowego do prawa karnego materjalnego w Talmudzie, Lwów 1933.

Lawton D.A., Blasphemy, Pennsylvania 1993.

Levy L.W., Blasphemy. Verbal Offense Against the Sacred, from Moses to Salman Rushdie, North Carolina 1995.

Levy L.W., Treason against God: A history of the offense of blasphemy, New York 1981.

Nash D., Blasphemy in the Christian World: A History, Oxford 2007.

Robertson D., A dictionary of Human Rights, London 1997.

Saalschutz J.L., Das mosaische Recht nebst den vervollständigenden rabbinischen für Bibelforscher, Juristen und Staatsmänner, Berlin 1853.

Szymczak M., Słownik języka polskiego, Warszawa 1978.

Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Kraków 2005.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism