Prawo zróżnicowane dla grup: wyzwanie dla prawa karnego

Hamish Stewart

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.032

Abstrakt


 Liberalny projekt tolerowania wierzeń i praktyk mniejszości kulturowych oraz religijnych stanowi poważne wyzwanie dla zwykłego, liberalnego rozumienia prawa karnego. Chociaż w innych gałęziach prawa dopuszczalne są rożne rodzaje prawnego zróżnicowania, często uważa się, że prawo karne powinno być takie samo dla wszystkich. Pogląd ten został zakwestionowany przez zwolenników „obrony kultury”, którzy twierdzą, że prawdziwie równe traktowanie wymaga uwzględnienia dowodów dotyczących przyczyn kulturowych działań danej osoby. Większość zwolenników rożnych form „obrony kultury” traktuje to jako osobne usprawiedliwienie, a nie jako powód do zróżnicowania wymagań prawa karnego lub zwolnienia członków mniejszości kulturowych z jego przepisów. Ale najsilniejsze i najbardziej przekonujące argumenty dotyczące uwzględniania kultur mniejszości zakładają, że członkowie mniejszości kulturowych mogą być w istocie uprawnieni do wyłączenia spod działania niektórych norm prawa karnego. Czy postulaty te zostaną zaakceptowane czy nie, konieczność ich rozważenia pokazuje, że problem uwzględnienia różnorodności kulturowej dotyka serca tego, co rozumiemy przez prawo karne.


Słowa kluczowe


prawo zróżnicowane dla grup; liberalizm; obrona kultury; Kymlicka; prawo karne wykonawcze; rządy prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kymlicka W., Multicultural Citizenship, Oxford 1995.

Law and Religious Pluralism in Canada, ed. R. Moon, Vancouver 2008.

Locke J., Political Essays, ed. M. Goldie, Cambridge 1997.

Marshall S.E., Duff R.A., Criminalization and Sharing Wrongs, “Canadian Journal of Law and Jurisprudence” 1998, no. 11.

Mill J. S., Collected Works of John Stuart Mill, vol. 18, Toronto 1977.

Moore M.S., Placing Blame, Oxford 1997.

Multicultural Jurisprudence: Comparative Perspectives on the Cultural Defense. eds. M.-C. Foblets, A. Dundas Renteln, Oxford 2009.

Rawls J., A Theory of Justice, Cambridge, Mass. 1999.

Rawls J., Collected Papers, Cambridge, Mass. 1999.

Rawls J., Political Liberalism, New York 1993.

Raz J., The Morality of Freedom, Oxford 1986.

Dundes Rentelen A., The Cultural Defense, New York, 2004.

Ripstein A., Force and Freedom, Cambridge, Mass. 2009.

Sen A.K., The Idea of Justice, Cambridge, Mass. 2009.

Shachar A., Multicultural Jurisdictions, Cambridge 2001.

Stewart H., Parents, Children, and the Law of Assault, “Dalhousie Law Journal” 2009, no. 32.

Stewart H., The limits of consent and the law of assault, “Canadian Journal of Law and Jurisprudence” 2011, no. 24.

Waldron J., One Law for All, “Washington & Lee Law Review” 2002, no. 59.

Young I.M., Justice and the Politics of Difference, Princeton 1990.

Zhang Q., The Constitution of China, Oxford 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism