Czesko-romski konflikt w aspekcie kryminologicznym

Miroslav Scheinost

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.031

Abstrakt


Artykuł krótko opisuje narodowy i etniczny skład populacji Republiki Czeskiej, a szczególnie koncentruje się na historii i położeniu Romów żyjących na terytorium Czech. Przeanalizowany zostaje rozwój polityki państwa wobec Romów i wysiłek integracji – czy asymilacji – ich w społeczeństwie. Autor zwraca uwagę na czynniki, które utrudniają ten wysiłek, a zwłaszcza analizuje rozwoju państwa po upadku komunizmu i wpływ nowych czynników społecznych, gospodarczych i ideowych na stanowisko i położenie romskiej mniejszości. Wskazany zostaje także problem rosnących konfliktów między większością a mniejszością romską, jak również wzrost postaw ekstremistycznych w Republice Czeskiej, zwłaszcza wśród młodych ludzi.


Słowa kluczowe


Republika Czeska; mniejszość romska; różnorodność kulturowa; przepaść społeczna; konflikt społeczny; postawy ekstremistyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Concept of the government policies towards the members of the Romani community, assisting in the process of their integration into the society, Resolution of the Government of the Czech Republic No. 599/2000 from June 14th, 2000.

Czech Statistical Office, http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/datove_udaje/ ciz_pocet_cizincu#cr, (dostęp: 12 marca 2014 r.).

Holas J., Politický radikalismusa mládež (Political Radicalism and the Youth), Prague 2013.

Report on the situation in the area of internal security and public order in the Czech Republic in 2011, Ministry of Interior of the Czech Republic 2012.

Scheinostova A., Romipen, Prague 2006. Štěchova M. et al., Romská minorita a postupy integrace (Romani Minority and Integration Processes), Prague 2002.

Štěchova M. et al., Interetnické konflikty (Interethnic Conflicts), Prague 2004. Zeman P. et al., Veřejnost a trestní politika (The Public and Criminal Policies), Prague 2011.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism