Sądy szariackie i rabiniczne w Zjednoczonym Królestwie: czy pluralizm prawny jest tylko fikcją konieczną ze względów politycznych?

Cerian Charlotte Griffiths

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.025

Abstrakt


Około 2008 r. prezentowano postulaty wprowadzenia sądów religijnych jako użytecznego narzędzia wspomagającego angielski system wymiaru sprawiedliwości. Już w 2007 r. powołano Muzułmański Trybunał Arbitrażowy do rozstrzygania spraw cywilnych. Funkcjonuje on w oparciu o powszechną możliwość odwołania się stron do osoby trzeciej, której rozstrzygnięcie jest uznawane przez sądy. Jednakże podnosi się zarzut, że decydowanie w ten sposób w sprawach przemocy domowej podważa rolę oskarżyciela publicznego w przypadkach uznawanych za szczególnie odrażające. Jednym z postulowanych rozwiązań jest zapewnienie niezależnej pomocy prawnej obu stronom występującym przed sądami szariackimi bądź rabinicznymi.   


Słowa kluczowe


sądy szariackie; sądy rabiniczne; przemoc domowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bano S., Inpursuit of religious and legal diversity: a response to the Archbishop of Canterbury and the “Sharia debate” in Britain, “Ecclesiastical Law Journal” 2008, vol. 10.

Berkovits B., Beth Din arbitration and the Human Rights Act, section 6., “Arbitration” 2005, vol. 71.

Brechen J., A study of the use of Sharia law in religious arbitration in the United Kingdom and the concerns that this raises for human rights, “Ecclesiastical Law Journal”2013, vol. 15, http://dx.doi.org/10.1017/ S0956618X13000434.

Buchler A., Islamic Family Law in Europe? From Dichotomies to Discourse: Or, Beyond Cultural or Religious Identity in Family Law, “International Journal of Law in Context” 2012, vol. 8, http://dx.doi.org/10.1017/ S1744552312000043.

Enright M.,Preferring the stranger? Towards an Irish approach to Muslim divorce practice, “Irish Jurist” 2013, vol. 49.

Ishtiaq A., Western and Muslim perceptions of universal human rights, “Afrika Focus” 1994, vol. 10.

Kamali A., The Influence of Sharia Norms on Dispute Settlement and International Law: the International Court of Justice, Room for Accommodation?, Westlaw 2009.

Madera A., Juridical bonds of marriage for Jewish and Islamic women, “Ecclesiastical Law Journal” 2009, vol. 11, http://dx.doi.org/10.1017/ S0956618X0900163X.

Vakulenko A., Liberalism, civilisation and the (non)oxymoronic limits of tolerance, “International Journal of Law in Context” 2007, vol. 11, http:// dx.doi.org/10.1017/S1744552307004065.

Williams R., Civil and Religious Law in England: A Religious Perspective, “Ecclesiastical Journal” 2008, vol. 12, http://dx.doi.org/10.1017/S0956 618X08001403.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism