Ocena sytuacji w Polsce na progu zróżnicowania kulturowego społeczeństwa

Janusz Bojarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.024

Abstrakt


Zdaniem wielu badaczy problematyki Polska znajduje się w przededniu bardzo istotnych zmian, wynikających z napływu cudzoziemców – przedstawicieli innych kultur. W tej sytuacji niezbędna jest analiza obecnej postawy Polaków wobec rożnego rodzaju „obcych”. Badanie materiałów prasowych jest o tyle owocne, że mass media nie tylko przedstawiają, mniej lub bardziej dokładny, obraz rzeczywistości, ale też go kształtują.  W wyniku tych badań można postawić tezę, że nie tylko społeczeństwo nie jest w tej chwili przygotowane na większe zróżnicowanie kulturowe, ale co gorsza, także organy państwowe nie spełniają odpowiednio swoich zadań w tym względzie. 


Słowa kluczowe


multikulturowość; wielokulturowość; prawo karne; mniejszości etniczne; dyskryminacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abdoulvakchabova M., Problemy cudzoziemców w Polsce w świetle funkcjonowania Fundacji ,,Ocalenie” w: Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce red. P. Dąbrowski, M. Duszczyk, Warszawa 2012.

Burszta W. J., Majewski P., Tożsamość kulturowa, w: W. J. Burszta et al., Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Warszawa 2010.

Harłukowicz J., Zaczął się proces Gmina Wrocław kontra Romowie z koczowiska, http://wyborcza.pl/1,75248,14996978,Zaczal_sie_proces_ Gmina_Wroclaw_kontra_Romowie_z_koczowiska.html (dostęp: 7 listopada 2013 r.).

Imigranci pilnie potrzebni, raport Fundacji Energia dla Europy, Warszawa 2013.

Klimowicz J., 100 tysięcy na walkę z rasizmem. Prezydent i radni w wyścigu pomysłów, http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,126508,13993061, 100_tysiecy_na_walke_z_rasizmem__Prezydent_i_radni.html#TRrelSST (dostęp: 7 listopada 2013 r.).

Klimowicz J., Medek J. Białystok. Tu obcych wita się ogniem, http:// wyborcza.pl/piatekekstra/1,132513,13962731,Bialystok__Tu_obcych_ wita_sie_ogniem.html#TRrelSST (dostęp: 7 listopada 2013 r.).

Klimowicz J., Medek J., Rasizm w Białymstoku. Kto ma kumpla skina?, http://wyborcza.pl/1,75478,14011968,Rasizm_w_Bialymstoku__Kto_ ma_kumpla_skina_.html#TRrelSST (dostęp: 7 listopada 2013 r.).

Krajewski S., Uwagi o tolerancji „Biuletyn RPO – Materiały”, nr 81.

Masters J., Polish prosecutor: “Auschwitz” football chants are not anti- Semitic, http://edition.cnn.com/2014/01/15/sport/football/polandfootball- anti-semitism/ index.html? hpt=isp_c2 (dostęp: 7 listopada 2013 r.).

Pilch T., Historyczne korzenie i współczesna konieczność tolerancji w: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, Warszawa 2007.

Sitarz O., Culture defence a polskie prawo karne, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. 29–30.

Snarski T., Znaczenie wielokulturowości, w: Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. I. Sepioło, Warszawa 2012.

Spławska-Murmyło M. i in., Wrocław się boi, czyli co się stało, a co się nie stało w Europejskiej Stolicy Kultury 2016?, „Biuletyn RPO – Materiały”, nr 81.

Szahaj A., E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Krakow 2004.

Urazińska A., Po ataku na romską rodzinę – co dalej z ofiarami?, http://wyborcza.pl/1,75248,14791177,Po_ataku_na_romska_rodzine___co_dalej_ z_ofiarami_.html (dostęp: 7 listopada 2013 r.).

Urazińska A., Ziomek W., „Brawo, panowie” – internauci popierają bandytów?, http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,14752187,_Brawo__panowie____ internauci_popieraja_bandytow_.html#TRrelSST (dostęp: 7 listopada 2013 r.).

Żuchowicz M., Poza prawem, poza systemem. Rumuńscy Romowie we Wrocławiu, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,13564770,Poza_prawem__poza_systemem__Rumunscy_Romowie_we_Wroclawiu.html# TRrelSST (dostęp: 7 listopada 2013 r.).

Żuchowicz M., Wrocławscy Romowie: Ludzie tu dobrzy, policja nie bije, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12118857,Wroclawscy_Romowie__Ludzie_tu_dobrzy__policja_nie.html#TRreST (dostęp: 7 listopada 2013 r.).
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism