Pojęcie prawa w nowej teorii prawa naturalnego

Agata Czarnecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.003

Abstrakt


Tekst ma przybliżyć zagadnienia związane z pojmowaniem prawa przez przedstawicieli nowej teorii prawa naturalnego. W pierwszej części przedstawiono narzędzie, używane przez autorów związanych z nurtem do zdefiniowania prawa, a także samą definicję tego pojęcia. Definicja ta, zdaniem autorki, cierpi na pewne niedostatki, pozwalające na nadmierne rozszerzanie znaczenia omawianego pojęcia. W drugiej części przedstawiona zostaje funkcja prawa jako narzędzia wychowawczego i dyscyplinującego wspólnotę, za pomocą którego państwo może kształtować swoich obywateli. 


Słowa kluczowe


nowa teoria prawa naturalnego; John Finnis; Robert P. George; koncepcja prawa; moralność publiczna; dobro wspólne; wspólnota

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Etyka eudemejska, Warszawa 1996.

Batnitzky L., A Seamless Web? John Finnis and Joseph Raz on Practical Reason and the Obligation to Obey the Law, „Oxford Journal of Legal Studies” 1995, vol. 15, no. 2.

Devlin P., The Enforcement of Morals, Oxford 1965.

Devlin P., The Enforcement of Morals, „Proceedings of the British Academy” 1959, no. 45.

Dworkin G., Devlin Was Right: Law and the Enforcement of Morality, „William and Mary Law Review” 1999, vol. 40, no. 3.

Finnis J., Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory, Oxford 1998.

Finnis J., Natural Law Theory and Limited Government, w: Natural Law, Liberalism and Morality, red. R.P. George, Oxford 2002.

Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.

Gavinson R., Natural Law, Positivism, and the Limits of Jurisprudence: a Modern Round, „The Yale Law Journal” 1982, vol. 91, no. 6.

George R. P., Natural Law, „American Journal of Jurisprudence” 2007, vol. 52.

George R.P., One Hundred Years of Legal Philosophy, w: One Hundred Years of Philosophy, red. B. J. Shanley, Washington 2001.

George R.P., Making Men Moral. Civil Liberties and Public Morality, Oxford 2002.

George R.P., Natural Law, „Harvard Journal of Law and Public Policy” 2008, vol. 31, no. 1.

George R.P., Natural Law and Positive Law, w: The Autonomy of Law. Essays on Legal Poitivisms, red. R.P. George, Oxford 2005.

George R.P., The Concept of Public Morality, w: idem, The Clash of Orthodoxies. Law, Religion, and Morality in Crisis, Wilmington 2001.

Hart H.L.A., Pojęcie prawa, Warszawa 1998.

Morawski L., Główne problem współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005.

Morawski L., „Twardy”, „miękki” i martwy pozytywizm, „Ius et Lex” 2003, nr 1.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2009.

Raz J., Autorytet prawa, Warszawa 2000.

Raz J., On the Functions of Law, w: Oxford Essays in Jurisprudence, red. A.W.B. Simpson, Oxford 1973.

Raz J., Practical Reason and Norms, London 1975.

Reiman J., John Rawls’s New Conception of the Problem of Limited Government: Reply to Michael Zuckert, w: Natural Law, Liberalism, and Morality, red. R.P. George, Oxford 2002.

Św. Tomasz, Summa teologiczna.

Zuckert M.P., Is Modern Liberalism Compatible with Limited Government? The Case of Rawls, w: Natural Law, Liberalism, and Morality, red. R.P. George, Oxford 2002.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism