Proces o czary w podkrakowskiej wsi Krowodrza w 1698 roku

Wacław Uruszczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2012.012

Abstrakt


The article consist of the two parts. In the fi rst one, the Author devotes a few general sentences to the witchcraft, the trails for the witchcraft, the role of the Roman Catholic Church in its reduction – in the end – to abolition of the witchcraft as a criminal off ence. In the second part the Author describes the trail, which took place in the near Cracow village Krowodrza in 1698. In the front of the local court, Regina Budzynka accused Stanisław Dudek of the witchraft slander. The court found the accusation of witchcraft as false. Defendant had to cancel his slander and he was sentenced for 3 days in a jail and fi ned.


Słowa kluczowe


witchcraft trails; Krowodrza; slander

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowski B., Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Łódź 1965.

Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. I, Warszawa 1900.

Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, t. II, Od poł. XV wieku do r. 1795, red. J. Bardach, Warszawa 1966.

Łaszewski R., Prawo karne w dobrach biskupstwa chełmińskiego w pierwszej połowie XVIII w., Studia Culmensia Historico-Iuridica, t. 2, Toruń 1988.

Łaszewski R., Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku, Toruń 1988.

Łaszewski R., Wiejskie prawo karne, s. 136–139; W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 2010.

Niechaj M., Dzieje Krowodrzy, [w:] Z dziejów Krowodrzy, red. M. Niechaj, Kraków 2000.

Salmonowicz S., Z problematyki procesów o czary (Uwagi na marginesie najnowszej literatury), Czasopismo Prawno-Historyczne 1961, t. XIII, 1961, z 2.

Szcześniak W., Słownik apologetyczny wiary katolickiej, Warszawa 1894.

Waltoś S., Owoc zatrutego drzewa, Kraków 2010.

Waltoś S., The Abolition of torture in Poland, [w:] Humanitarian traditions of the polish criminal procedure. On the History of the torture abolition and free expression in the polish criminal procedure, ed. S. Waltoś, Warszawa - Kraków 1983.

Wiślicz T., Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XV–XVIII w., Warszawa 2007.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism