Sprawozdanie z konferencji naukowej „Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym” Toruń, 19 maja 2011 roku

Alicja Osowska-Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2011.021

Abstrakt


Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego oraz Zakład Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z TNOiK „Dom Organizatora” zorganizowali konferencję naukową dotyczącą odszkodowania za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym. Partnerem konferencji została Polska Izba Ubezpieczeń, patronat naukowy zaś objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, a patronat medialny redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych”.


Słowa kluczowe


Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego; Zakład Prawa Ubezpieczeniowego; konferencja; odszkodowanie; pojazdy mechaniczne; wypadek komunikacyjny

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism