Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r. (I KZP 22/03 - OSNKW nr 9-10/2003, poz. 75)

Tomasz Oczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.012

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jamonnt J., E. St. Rappaport E. St., Kodeks karny z 932 r. Cześć szczególna, Warszawa 1932.

Kozłowski Z., Zagarnięcie mienia społecznego, a uszczuplenie podatku VAT, Prokuratura i Prawo 1997, nr 3.

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, wyd. 5, Lwów 1938.

Marek A., Komentarz do Kodeksu karnego. Cześć szczególna, Warszawa 2000.

O. Górniok O., [w:] Kodeks Karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003.

Pepier L., Komentarz do Kodeksu karnego, Kraków 1933.

Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism