Rzymskie korzenie współczesnych zasad techniki prawodawczej

Marek Sobczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.011

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kupiszewski H., Ignorantia iuris nocet, Prawo Kanoniczne 1982, nr 25.

Litewski W., Podstawowe wartości prawa rzymskiego, Kraków 2001.

Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2005.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Cześć ogólna, Toruń 2004.

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1995.

Wronkowska S., Zieliński M., Problem redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993.

Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Łódź 1979.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism