Sytuacja prawna stronnictw politycznych w II Rzeczpospolitej

Tomasz Przybysz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.009

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tarnowska A., Korpus oficerski II RP w świetle wybranych regulacji prawnych, [w:] Czasy nowożytne, t. XVI, 2004.

Pronobis W., Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1996,

Eckert M., Historia polityczna Polski lat 1918-1939, Warszawa 1989.

Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.

Cybichowski Z., Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), Warszawa 1928, t. II.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism