Procesowe funkcje zatrzymania osoby w świetle rozwiązań Kodesku postępowania karnego

Dariusz Kala

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.007

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran E., Baran K., Instytucja zatrzymania osób w systemie prawa polskiego, Problemy Praworządności 1986, nr 12.

Cieślak M., Areszt tymczasowy w świetle obecnego i w perspektywie przyszłego ustawodawstwa, Państwo i Prawo 1954, nr 12.

Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Bydgoszcz 2000.

Doda Z., Dopuszczalność zażalenia w polskim procesie karnym, Kraków 1982.

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005.

Hofmański P., Nowela do Kodeksu postępowania karnego z 10 stycznia 2003 r. – założenia podstawowe, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2003, nr 38-39.

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 1987.

Kala D., Kodeksowe postępowania szczególne. Komentarz, piśmiennictwo, orzecznictwo, Warszawa 2001.

Kala D., Tryby szczególne w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów prezentowanych w doktrynie i judykaturze, Toruń 2005.

Murzynowska A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.

Paparzycki L.K., Sądowa kontrola zatrzymania, Nowe prawo 1989, nr 9.

Światłowska A.R., Kodeks postępowania karnego po nowelizacji, Monitor Prawniczy (dodatek) 2003, nr 13.

Waltoś S., Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa 1963.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism